Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál-veřejná vyhláška-Frýdek-Místek

Č. j.:KRPT-110721/ČJ-2009-0702IZ- nález nábojů  

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pro Moravskoslezský kraj
oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Frýdek-Místek

                                                                                             Frýdek-Místek 18. listopadu 2009


                                        VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Moravskoslezský kraj, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (dále jen Policie ČR KŘP Smk OSZBM) ve Frýdku-Místku jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu                                o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou nález 23 ks různých nábojů, které jsou uloženy na Policii ČR KŘP Smk OSZBM ve Frýdku-Místku.
Předmětné náboje byly nalezeny v měsíci listopadu 2009 v katastru obce Trojanovice č.p. 279, v půdních prostorách rodinného domku.
Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn vlastník nábojů, oznamuje se nález nábojů jejich vlastníku veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.
Podle ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nálezce povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České      republiky Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Moravskoslezský kraj, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Frýdek-Místek. Nepřihlásí-li se vlastník nábojů v této lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění, a předmětné náboje připadnou do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz

                    plk. Ing. Pavel TILEČEK
               vedoucí odboru
                   z.r. por. Bc. Radan FILIP
                     komisař

Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne: 18.11.2009
Sejmuto dne: 18.5.2010

vytisknout  e-mailem