Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jeseník, ze dne 18.11.2009

Veřejná vyhláška - nález zbraně kategorie "C" 

 

ul. Moravská 780/4, Jeseník, PSČ: 790 14

 

 

KRPM-54824/ČJ-2009-0711IZ Jeseník 18. listopadu 2009

Počet listů : 1

 

 

 

Policie České republiky, krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Olomoucký kraj, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jeseník jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správního řádu) s odkazem na ust. § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o zbraních) ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 správního řádu

 

 

 

nález zbraně kategorie C:

 

 

 

Předmětné hlavně byly nalezeny ve Skorošicích. Majitel uvedené věci nebyl zjištěn.

 

V souladu s ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních bude střelivo uloženo na Policii České republiky, krajském ředitelství policie Severomoravského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Olomoucký kraj, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jeseník po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky.

 

Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě, připadá předmětná věc do vlastnictví státu.

 

Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx

 

plk. JUDr. Zdeněk Till

vedoucí odboru

z r. por. Bc.Rostislav Trnka

komisař oddělení

Vyvěšeno dne : 18. 11. 2009

Sejmuto dne :

 

 

        

 

 

hlavně kulobrokové kozlice, značka výrobce Anson u Deeley Bock, ráže 8x57/16,

výrobní číslo 13047.

 

o z n a m u j e

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

 

tel.: 974 773 300 fax: 9747731

 

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y

 

Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje

odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Olomoucký kraj

oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jeseník

vytisknout  e-mailem