Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení pro vědu, výzkum a inovace

Adresa: Policejní prezidium České republiky, 170 89 Praha 7, Strojnická 935/27
Telefon: 974 834 817
E-mail: pp.ovvi@pcr.cz

Policie České republiky neustále získává a rozvíjí své metody a technologie, aby mohla efektivně chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Je klíčové, aby koordinovaně a proaktivně spolupracovala
s vědeckovýzkumným prostředím a využívala možnosti, které spolu přináší nejnovější výsledky vědy, výzkumu a inovací.

Za tímto účelem bylo vytvořeno oddělení pro vědu, výzkum a inovace Policejního prezidia České republiky (dále jen „OVVI“). Toto pracoviště se zabývá sběrem výzkumných potřeb policie a hledáním a implementací řešení těchto potřeb ve spolupráci s vědeckovýzkumným prostředím. OVVI je propojeno se všemi útvary policie a spolupracuje s ostatními bezpečnostními sbory u nás i v zahraničí.

Máte výzkumný podnět nebo inovativní produkt, který by mohl přispět k větší bezpečnosti
v naší společnosti? Ozvěte se nám, prosím, na uvedené adrese. Uvítáme jakékoli podněty
k možné spolupráci, zejména v některé z následujících oblastí:

  • Ochrana bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku
  • Předcházení trestné činnosti
  • Forenzní vyšetřování a kriminalistika
  • Boj proti kyberkriminalitě, terorismu a extremismu
  • Detekce drog, nebezpečných chemických a biologických látek a výbušnin
  • Posilování bezpečnosti silničního provozu
  • Aplikace umělé inteligence do činností odborných útvarů policie

Váš návrh bude posouzen v souladu s výzkumnými potřebami a prioritami policie a zvážíme případnou spolupráci. S partnery z vědeckovýzkumného prostředí a inovativními podniky probíhá spolupráce ve formě konkrétních výzkumných projektů a nákupu inovativních produktů.

vytisknout  e-mailem