Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení krizového řízení

 

  • Adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7 - Holešovice
  • Telefon: 974 834 251
  • Fax: 974 834 730
  • E-mail: pp.okr@pcr.cz 
  • Vedoucí oddělení: plk. Ing. Miloš Drahoňovský 
 
Oddělení krizového řízení v rámci své působnosti zejména:
  1. provádí souhrn činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, vytváření koncepcí, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením mimořádných událostí a krizových stavů; k tomu zpracovává a vede příslušnou dokumentaci, včetně potřebných evidencí,
  2. spolupracuje s ministerstvem při metodickém řízení a koordinování činnosti policie při přípravě na řešení mimořádných událostí a krizových stavů a při jejich řešení,
  3. metodicky řídí útvary policie s působností na celém území České republiky a útvary policie s územně vymezenou působností při přípravě na řešení mimořádných událostí a krizových stavů a provádí u útvarů policie kontrolní činnost na tomto úseku,
  4. spolupracuje se státními orgány a orgány územních samosprávných celků, včetně subjektů hospodářské mobilizace,
  5. podílí se na organizaci vzdělávání a odborné přípravy policistů v oblasti řešení mimořádných událostí a krizových stavů a na tvorbě vzdělávacích plánů a učebních materiálů pro tuto přípravu,
  6. na ústřední úrovni zastupuje policii jako základní složku integrovaného záchranného systému, koordinuje zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému včetně její aplikace do interních aktů řízení a jednotného výkladu,
  7. podílí se v rámci policie na organizaci, přípravě a provedení mezinárodních i národních cvičení,
  8. podílí se na analýze potřeb nezbytných dodávek a mobilizačních dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy; při jejich zajišťování spolupracuje s příslušnými subjekty a orgány, zabezpečuje informační podporu krizového štábu prezidenta v rozhodovacím procesu poskytování dat ze systému ARGIS.

vytisknout  e-mailem