Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení koncepce a strategické koordinace

 

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 834 618
Fax: 974 834 731
E-mail: npprlzpv@mvcr.cz (alternativní adesa: epodatelna.policie@pcr.cz, předmět zprávy: Pro OKSK)
Vedoucí oddělení: plk. Ing. Michal Bureš
 
(1) Oddělení zodpovídá za: 
a) zabezpečení podkladů pro koordinaci činnosti organizačních článků policejního prezidia,
b) sběr, vyhodnocování a zpracování informací a řízení strategických problematik určených policejním prezidentem,
c) koordinaci a metodické vedení útvarů policie a organizačních článků při přípravě a zpracování koncepčních materiálů metodického a plánovacího charakteru,
d) metodiky pro jednotné zpracování osobních údajů v policii a koordinaci činností v rámci policie při zpracování osobních údajů mimo oblast stanovení technických a technologických opatření k zajištění ochrany osobních údajů,
e) zajištění shromažďování a kompletaci podkladů pro tvorbu koncepce a rozvoj komunikační infrastruktury za polici, koordinuje aktivity při zajišťování rozvoje a provozu soustavy komunikačních systémů v rámci policie,
f) koordinuje výměnu informací v rámci technických složek policie v oblasti komunikací, zajišťuje získání, zpracování a prezentaci technických připomínek k připravovaným projektům policie v této oblasti a spolupracuje na přípravě podkladových materiálů a informací pro vedení policie.
 
(2) Oddělení spolupracuje při plnění úkolů policie s mimoresortními subjekty a orgány, mezinárodními organizacemi a policejními sbory jiných států.
 
(3) Oddělení
a) vypracovává pro policejního prezidenta analytické a koncepční materiály pro výkon jeho řídící a koordinační činnosti,
b) zaujímá stanoviska ke koncepčním, analytickým a personálním materiálům předložených policejnímu prezidentovi,
c) zpracovává a vyhodnocuje podkladové materiály pro porady policejního prezidenta, vyhotovuje zápisy a předkládá náměty k řešení stanovených úkolů,
d) připravuje návrhy interních aktů řízení.
 
(4) Oddělení
a) sbírá materiály a podklady pro tvorbu strategických analýz a návrhů koncepčních materiálů v rámci problematik určených policejním prezidentem,
b) zpracovává podklady pro tvorbu koncepčních materiálů a vypracování stanovisek v oblastech určených policejním prezidentem,
c) zajišťuje strategickou analýzu určených problematik s identifikací rizik, cílů a návrhů na řešení,
d) řídí strategické aktivity určené policejním prezidentem.

vytisknout  e-mailem