Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení koncepce a strategické koordinace

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 834 618
Fax: 974 834 731
E-mail: pp.oksk.danielisova@pcr.cz
Vedoucí oddělení: plk. Ing. Michal Bureš

Oddělení odpovídá za:

a) formulaci koncepce organizace policie a jejího organizačního rozvoje,
b) formulaci koncepce zajištění a rozvoje lidských zdrojů policie,
c) identifikaci a definici potřeb policie v oblastech lidských zdrojů a sdílení znalostí,
d) koordinaci činností policie směřujících k naplnění cílů strategie řízení lidských zdrojů policie,
e) koordinaci tvorby dílčích strategií a politik policie v oblastech zajištění, rozvoje a stabilizace lidských zdrojů a organizačního rozvoje,
f)  koordinaci tvorby analytických a koncepčních materiálů pro potřebu policejního prezidenta podle jeho specifikace,
g) implementaci řízení podle kompetencí v policii,
h) součinnost s dalšími subjekty státní správy při tvorbě a změnách právních předpisů upravujících podmínky definice služebních a pracovních míst v policii.

 Oddělení zejména

a) shromažďuje informace a podklady pro analýzy v oblastech organizace a organizačního rozvoje policie, zajištění a rozvoje jejích lidských zdrojů a další analytické činnosti v rámci své působnosti nebo podle vymezení policejním prezidentem,
b) provádí analýzy potřeb policie v oblastech organizace a organizačního rozvoje policie, zajištění a rozvoje jejích lidských zdrojů a dalších oblastech v rámci své působnosti nebo podle vymezení policejním prezidentem,
c) zpracovává návrhy koncepce, strategií a politik policie v oblastech své působnosti a koordinuje zpracování obdobných výstupů v součinnosti více úseků prezidia pro policejního prezidenta,
d) koordinuje zpracování periodických strategických výstupů pro informování policejního prezidenta v rámci prezidia včetně stanovení typu a rozsahu sběru dat a způsobu jejich analýzy,
e) koordinuje sběry dat pro potřeby neperiodických analýz v oblastech organizace a organizačního rozvoje, potřeby, zajištění a rozvoje lidských zdrojů v rámci policie včetně stanovení metodiky sběru a analýzy dat,
f) mapuje činnosti a kompetence potřebné pro zajištění úkolů policie, jejich aktuální stav, budoucí potřebu a možnosti rozvoje,
g) poskytuje součinnost dalším subjektům v rámci prezidia při projektech vyžadujících v projektovém týmu účast osoby kompetentní v oblastech organizace, organizačního rozvoje anebo definice potřeb služebních a pracovních míst,
h) posuzuje pro policejního prezidenta návrhy v oblastech organizace
a organizačního rozvoje policie a zajištění a rozvoje jejích lidských zdrojů předkládané organizačními články prezidia a útvary policie,
i) ve spolupráci s příslušnými organizačními články prezidia vytváří systém vazeb organizace policie na systémy řízení ekonomických informací a podílí se na formulaci souvisejících metodických materiálů.

vytisknout  e-mailem