Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení koncepce a strategické koordinace

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 834 618
Fax: 974 834 731
E-mail: pp.oksk.danielisova@pcr.cz
Vedoucí oddělení: plk. Ing. Michal Bureš

(1) Oddělení zodpovídá za:
a) stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření při zajišťování bezpečnostní politiky v působnosti policejního prezidia,
b) sběr, vyhodnocování a zpracování informací a řízení strategických problematik určených policejním prezidentem,
c) komplexní koordinaci a metodické vedení útvarů policie a organizačních článků při přípravě a zpracování koncepčních materiálů metodického a plánovacího charakteru potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu,
d) zajištění shromažďování a kompletaci podkladů pro tvorbu koncepce rozvoje Policie ČR, koordinuje aktivity při prosazování, zajišťování a realizaci rozvoje Policie ČR.

(2) Oddělení spolupracuje při plnění úkolů policie s mimoresortními subjekty a orgány, mezinárodními organizacemi a policejními sbory jiných států.

(3) Oddělení
a) vypracovává pro policejního prezidenta analytické a koncepční materiály pro výkon jeho řídící a koordinační činnosti,
b) zaujímá stanoviska k analytickým a koncepčním materiálům předložených policejnímu prezidentovi,
d) připravuje návrhy interních aktů řízení,
e) sbírá materiály a podklady pro tvorbu strategických analýz a návrhů koncepčních materiálů v rámci problematik určených policejním prezidentem,
f) zpracovává podklady pro tvorbu koncepčních materiálů a vypracování stanovisek v oblastech určených policejním prezidentem,
g) zajišťuje strategickou analýzu určených problematik s identifikací rizik, cílů a návrhů na řešení,
h) řídí strategické aktivity určené policejním prezidentem.

vytisknout  e-mailem