Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor veřejných zakázek

 

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Pelléova 21, 160 41 Praha 6
Telefon: 974 835 653, 974 835 652
Fax: 974 835 643, 974 835 655
E-mail: pp.ovz@pcr.cz (alternativní adesa: epodatelna.policie@pcr.cz, předmět zprávy: Pro EŘ OVZ)

Vedoucí odboru: Ing. Martin Šlemer

Adresa pro zasílání zásilek poštou:
Ministerstvo vnitra ČR, pošt. schránka 160, 160 41 Praha 6


Odbor veřejných zakázek zpracovává a aktualizuje obchodní plán pro nákup centrálně zabezpečovaného majetku a harmonogram zadávání veřejných zakázek a malých zakázek na základě rozpisu rozpočtu a stanovených závazných ukazatelů a limitů a rozpisu věcné náplně plánu.
 

  • odpovídá za výkon obchodní činnosti v oblasti centrálního zabezpečení majetku pro útvary Policie ČR a je oprávněn k nabývání centrálně zabezpečovaného majetku a hospodaření s ním
  • zpracovává dokumentaci pro obchodní činnost včetně podkladů pro použití prostředků státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
  • provádí průzkum trhu v oblasti získávání informací o vhodných dodavatelích jednotlivých druhů majetku
  • předává správě logistického zabezpečení PP ČR uzavřené obchodní smlouvy a podklady pro distribuci majetku
  • podílí se na vypracování podkladů pro státní závěrečný účet

    V rámci působnosti spolupracuje s útvary Policie ČR, útvary ministerstva vnitra a příslušnými státními orgány.

vytisknout  e-mailem