Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ředitelství finanční a majetkové správy

Upozornění na povinné elektronické podávání nabídek, na povinnou elektronickou komunikaci v zadávacím řízení mezi dodavateli a zadavatelem a na změnu profilu zadavatele.

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „zákon“), stanoví v § 211 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, že písemná komunikace musí probíhat pouze elektronicky a to dle § 279 Účinnost zákona, v případě zadavatele Česká republika, od 18. dubna 2017.

V této souvislosti, jako zástupce zadavatele, upozorňujeme své potenciální dodavatele, že v současné době postupně přecházíme z listinné podoby podávání nabídek na podobu výhradně elektronickou a to u zadávacích řízení, u kterých je lhůta pro podání nabídek stanovena na dobu od 18. dubna 2017. Nový způsob podávání nabídek platí pro všechny veřejné zakázky zadávané podle zákona, tj. podlimitní a nadlimitní, bude ale uplatněn, dle možnosti, i pro veřejné zakázky malého rozsahu.

V souvislosti se skutečností, že od 1. července 2017 je Usnesením vlády stanovena povinnost pro zadavatele Česká republika používání elektronického nástroje Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“), přecházíme v současné době rovněž ze stávajícího elektronického nástroje E-Zak na elektronický nástroj NEN s adresou URL:

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Upozorňujeme, že pro podávání nabídek přes NEN je nutné, aby se dodavatelé v NEN zaregistrovali.

Podrobné instrukce na požadavky a podmínky pro podání nabídky elektronickými prostředky prostřednictvím NEN jsou dostupné pod odkazem: https://nen.nipez.czv sekci „Uživatelské příručky“.

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci NEN jsou na adrese https://nen.nipez.cz na úvodní straně „Ověření kompatibility mého zařízení“.

Doporučujeme dodavatelům, aby si s dostatečným předstihem před podáním nabídky v referenčním prostředím v NEN na adrese: https:// nen-ref.nipez.cz provedli test kompatibility v sekci „Ověření kompatibility mého zařízení“.

Rovněž upozorňujeme, že pro elektronické podání nabídky je nutné její zašifrování. Nabídka bude muset být zašifrována pomocí veřejného klíče zadavatele (certifikát pro šifrování), který bude ke stažení u zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MVCR. V případě zašifrování jiným certifikátem bude nabídka dodavatele vyřazena.

Od 18. dubna 2017 bude rovněž veškerá písemná komunikace v zadávacím řízení mezi dodavateli a zadavatelem probíhat pouze elektronicky, s výjimkou předložení zadavatelem požadovaných vzorků. Elektronicky může komunikace probíhat prostřednictvím elektronického nástroje NEN nebo prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové adresy zadavatele a dodavatelů a to ve smyslu ust. § 211 odst. 5 zákona.

vytisknout  e-mailem