Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku

OSPČV.pngŘeditelství služby pořádkové policie PP ČR
Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku

adresa: OSPČV, Hrázní 1, 611 32 Brno
adresa pro doručování: Kounicova 24, 602 00 Brno
telefon: 974 650 809
e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz 
vedoucí odboru: plk. Mgr. Bc. Petr Mícek

            
Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku v rámci své působnosti odpovídá především za plnění úkolů v oblasti organizace, řízení a provádění potápěčských činností a za výcvik potápěčů. V rámci své působnosti zejména:
a.        zajišťuje, organizuje a vykonává komplexní potápěčské činnosti včetně hloubkového potápění,
b.        koordinuje, organizuje a vykonává komplexní potápěčské činnosti a vyhodnocuje činnost potápěčských skupin krajských ředitelství policie a krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, spolupracuje s Policií České republiky útvarem rychlého nasazení,
c.        poskytuje speciální potápěčskou techniku s obsluhou pro potřeby potápěčských skupin krajských ředitelství policie a krajského ředitelství policie hl. m. Prahy,
d.        podílí se na zdravotnickém zabezpečení potápěčských akcí zajištěním dekompresní komory a její obsluhy a v případech krizových situací na zajištění povrchové a léčebné dekomprese,
e.        spolupracuje s útvary a službami policie, ministerstva, s orgány státní správy případně s dalšími subjekty, s bezpečnostními sbory jiných států zejména při záchranných činnostech k ochraně života, zdraví a majetku
f.        zajišťuje, organizuje a vykonává přípravu a výcvik potápěčů a vůdců malých plavidel policie zejména u útvarů policie s územně vymezenou působností a u Policie České republiky útvaru rychlého nasazení, vede evidenci držitelů oprávnění,
g.        zajišťuje, organizuje a vykonává přípravu a výcvik "Práce ve výškách a nad volnou hloubkou" u policie, vede evidenci držitelů oprávnění
h.        provádí a podílí se na výběru, zkušebním a ověřovacím provozu potápěčské výstroje a technických prostředků, dýchacích směsí a nových postupů používaných při výkonu potápěčské činnosti, včetně jejich plánování a vyhodnocování; podílí se na výběru, zkušebním a ověřovacím provozu malých plavidel policie a souvisejících technických prostředků do výkonu služby,
i.        zajišťuje kontrolu, údržbu a opravy mobilní potápěčské techniky, výstroje a výzbroje, opravy technologických zařízení sloužících k výcvikové a další činnosti zejména pro potápěčské akce a hloubkové potápění, zajišťuje technické přestavby vozidel a dalších zařízení na mobilní potápěčské pracoviště.

Potápěčskou činnost provádějí příslušníci policie zejména za účelem pátrání po utonulých (pohřešovaných) osobách, věcech pocházejících z trestné činnosti nebo kterými byla trestná činnost spáchána, dále při záchraně tonoucích osob, bezpečnostních opatřeních a akcích, živelních pohromách, při plnění úkolů v součinnosti se správními úřady, právnickými a fyzickými osobami a při výcviku policistů k této činnosti. Výkon potápěčské činnosti je u Policie České republiky prováděn zejména u poříčních oddělení, zásahových jednotek služby pořádkové policie, u útvaru rychlého nasazení a u oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia ČR.

Více fotografií Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku se nachází zde.

 

Aktualita: Fotogalerie (Policejní potápěči v Bosně), videozáznam (Policejní potápěči v Bosně - Nález munice) z právě dokončené mise na území Bosny a Hercegoviny,  a také videoklip (Policejní potápěči v akci), který zachycuje reálný výkon služby policejních potápěčů.

Odkazy do noveho okna

Potápěči

Potápěči 

Detailní náhled

Potápěči

Potápěči 

Detailní náhled

Potápěči

Potápěči 

Detailní náhled

Potápěči

Potápěči 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem