Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnostní oddělení

Bezpečnostní oddělení je součástí Policejního prezidia České republiky (dále jen „prezidium“) a je začleněno do kanceláře policejního prezidenta. Bezpečnostní oddělení prezidia (dále jen „oddělení“) mimo podílu na plnění úkolů prezidia odpovídá zejména za plnění úkolů v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, za metodické řízení, kontrolu a výkon ochrany utajovaných informací u prezidia a útvarů s celostátní působností. V rámci této odpovědnosti zajišťuje jednotné provádění, metodické řízení a kontrolu ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti u prezidia a útvarů s celostátní působností.
 
Oddělení je současně pracovištěm prezidia zajišťujícím vedení stanovených evidencí souvisejících se zajištěním ochrany utajovaných informací jak za samotné prezidium, tak za celou policii.
 
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
V případě, že někdo nalezne
- utajovanou informaci (dokument), která je označena některým ze stupňů utajení VYHRAZENÉ, DŮVĚRNÉ, TAJNÉ nebo PŘÍSNĚ TAJNÉ anebo
- osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, osvědčení fyzické osoby pro cizí moc nebo osvědčení podnikatele pro cizí moc, která opravňuje osobu nebo podnikatele k přístupu k utajované informaci,
je povinen ji podle § 65 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů odevzdat neprodleně Národnímu bezpečnostnímu úřadu nebo na kterékoli služebně Policie České republiky nebo na zastupitelském úřadu České republiky.

Kontakt:
BO KPP ČR
Adresa: Poštovní přihrádka 62/BO, 170 89 PRAHA 7
Telefon: 974 843 500, ústředna: 974 811 111
Fax: 974 843 520
E-mail: pp.bo@pcr.cz (alternativní adesa: epodatelna.policie@pcr.cz, předmět zprávy: Pro KPP BO)

vytisknout  e-mailem