Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor služební kynologie a hipologie

V současné době je u PČR evidováno okolo 1023 psů. Z toho je pro potřeby PČR využíváno celkem asi  725 služebních psů s platnou atestací pro služební použití. U krajských ředitelství policie a útvarů s celostátní působností je v současné době zařazeno do výkonu služby přibližně 420 psů hlídkových a výjezdových, dále cca 305 psů specialistů. Psovodi se služebními psy jsou zařazeni na oddělení služební kynologie u všech krajských ředitelství policie, službě cizinecké policie, ochranné službě. Služební kynologie u krajských ředitelství jsou organizačně začleněna pod odbory pořádkové policie krajských ředitelství. Na oddělení služební kynologie jsou zařazeni psovodi specialisté, kteří provádějí na daném území výkon služby se služebními psy specialisty na detekci omamných a psychotropních látek, detekci výbušnin, detekci akcelerantů, detekci zbraní a jejich částí, detekci lidských ostatků, speciální pátrací práce po pohřešovaných osobách v terénu a se specialisty na metodu pachové identifikace a od 1. 1. 2009 i psovodi skupin základních kynologických činností, kteří s pátracími psy provádějí všechny potřebné činnosti dle požadavků útvarů počínaje prací na místě trestného činu a v jeho okolí, přes vyžádání na zákroky při signálech k ochraně objektů a narušení veřejného pořádku až k plánovanému výkonu služby a k preventivní činnosti v místech možnosti páchání trestných činů.

Odbor služební kynologie a hipologie dále zajišťuje metodické vedení pro útvary s celostátní působností.

U služby cizinecké policie jsou služební psi využíváni jako podpora výkonu činností této služby, zejména při kontrole oprávněnosti pohybu cizinců v schengenském prostoru, při kontrole pobytu cizinců a kontrole plnění povinností ubytovatelů, při kontrolách zaměřených
a odhalování neoprávněného zaměstnávání cizinců, při pátrání po osobách, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro pobyt na území ČR a jejich následnému střežení v záchytových zařízeních, dále také při eskortní činnosti.

U Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby a Útvaru pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby psovodi se služebními psy zajišťují speciální úkoly v rámci působnosti svých útvarů a využívají služební psy pouze jako jeden z nástrojů k plnění stanovených úkolů. Jedná se zejména o služební psy na detekci výbušnin a hlídkové psy.


Chovatelská stanice Policie ČR

Psi odchování u Policie nejprve nesli jméno chovné stanice SNB a z Pohraniční stráže. Následně se název chovatelské stanice změnil na název od Policie a posléze od Policie České republiky. Všichni psi, kteří se dnes narodí u Policie, mají název chovné stanice „od Policie České republiky“.  

Domažlice

Nejstarší dějiny města Domažlic jsou spjaty s celní osadou, která existovala již v 10. století. Zdejší krajinou procházely zemské stezky, podél nichž byly zakládány chodské vesnice. Jejich obyvatelé - CHODOVÉ - konali hraniční pochůzky a dbali na bezpečnost těchto stezek.

Po nich převzala ochranu státních hranic Pohraniční stráž (PS), která ji vykonávala až do roku 1990, která také vybudovala chovatelskou stanici v obci Hostouň na okrese Domažlice. V roce 1962 byla tato chovná stanice přemístěna do Domažlic na pohraniční brigádu PS. Do roku 1972 byla tato chovatelská stanice budována pouze ze dřeva a pletiva. Teprve v tomto roce byla vystavěna chovatelská stanice nová z ocelové konstrukce a hliníku. Činnost chovatelské stanice byla v roce 2028 v Domažlicích ukončena a její provoz byl přeložen do CHS Prackovice nad Labem.

Prackovice nad Labem

Historie Chovatelské stanice policejních psů v Prackovicích nad Labem sahá až do roku 1953, kdy zde byla založena ústřední kriminální službou první chovatelská stanice pro útvary SNB. Tenkrát chovatelská stanice sloužila pro odchov německých ovčáků, dobrmanů, bíglů, bloodhoundů, labradorských retrívrů a dalších plemen. Chov služebních psů zde byl v roce 2011 přerušen, chov služebních psů byl do  Prackovic nad Labem opětovně navrácen v roce 2018. V současné době je Policie ČR jediným bezpečnostním sborem v ČR, který má vlastní kynologickou chovatelskou stanici. V Chovatelské stanici Prackovice nad Labem je k chovu služebních psů využíváno okolo 20 chovných fen plemene německý ovčák a převážně 2 feny plemene belgický ovčák malinois. Kapacita chovatelské stanice je přibližně 100 odchovaných štěňat ročně. Z těchto štěňat jsou přísnou selekcí vybíráni další chovní jedinci.

Výcviková střediska PČR

Další důležitou součástí Odboru služební kynologie a hipologie jsou výcviková střediska. Nestačí jen psy odchovat, ale psovodi se musí se psy připravovat k plnění důležitých úkolů. K tomuto účelu jsou určena výcviková střediska. Výcviková střediska se zabývají výcvikem služebních psů pro potřeby všestranného výcviku a speciálního výcviku. Všestranný výcvik se dělí na disciplíny: pachové práce, poslušnost a obranné práce. Speciální výcvik se soustředí na speciální pachové činnosti, kdy je pes cvičen k vyhledání a detekci určitých látek – metoda pachové identifikace, vyhledání drog a omamných látek, vyhledání výbušnin a nástražných výbušných systémů, vyhledání zbraní, vyhledání lidských ostatků, detekci akcelerantů, pátraní po pohřešovaných osobách v terénu. Psovodi v jednotlivých atestačních a výcvikových kurzech absolvují výcvik v rozsahu od 2 do 20 týdnů pro danou kategorii.

Výcvikové středisko služebních psů Býchory

Je nejstarším výcvikovým policejním střediskem. Od roku 1929 byl psovod se služebním psem zahrnut do systemizovaného stavu četnických pátracích stanic. Jednalo se o opatření navazující na přičlenění Ústavu pro výcvik a chov služebních psů četnictva v Pyšelích k Ústřednímu četnickému pátracímu oddělení v Praze. V roce 1952 bylo zřízeno nové výcvikové středisko Veřejné bezpečnosti pro výcvik služebních psů v Býchorách, okres Kolín. Tím bývalé výcvikové středisko v Pyšelích zaniklo.

V roce 1958, po 6 letech dobudování výcvikového střediska v Býchorách, byl vedle vstupu do objektu postaven obnovený kámen, který připomínal věrnou službu psa člověku. Dokumentoval to nápis na tomto kameni: „Na paměť věrných služeb psa ARCA, zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Kolerově 2. VIII. 1931“. Památník lidského vděku za věrnost zvířete postavily Sportovní klub pro policejní a ušlechtilé psy v Praze a Spolek k ochraně zvířat v Československé republice, tento byl v minulosti odstraněn.

Psi se zde připravují k všestrannému a speciálnímu výcviku. Psům je po absolvování kurzu a splnění podmínek přezkoušení zadána atestace pro danou kategorii.

Výcvikové středisko služebních psů Dobrotice

Výcvikové středisko Dobrotice bylo v letech 1993-1994 přebudováno z bývalé školní pohraniční roty. Je dislokováno ve Zlínském kraji cca 5 km od města Holešov ve směru na Bystřici pod Hostýnem. První kurzy psovodů se služebními psy zde byly zahájeny v září 1994. Středisko má celostátní působnost s kapacitou 80 kotců pro služební psy a jeho činnost je zaměřena zejména na odbornou přípravu psovodů a výcvik služebních psů Policie České republiky. Na základě meziresortních dohod je zde dále prováděna odborná příprava psovodů se služebními psy obecních (městských) policií a vězeňské služby. Rovněž zde se psi připravují pro všestranné a speciální práce. Psům je po absolvování kurzu a splnění podmínek přezkoušení zadána atestace pro danou kategorii. Dále se zde psi speciálních činností připravují na metodu pachovou identifikaci osob. V roce 2022 zde bylo otevřeno nové moderní pracoviště metody pachové identifikace s kompletním potřebným vybavením pro tuto velice náročnou činnost.

Výcvikové středisko služebních psů Plzeň - Bílá Hora

Výcvikové středisko Plzeň - Bílá Hora vzniklo koncem šedesátých let jako výcvikové středisko služebních psů ozbrojené ochrany železnic, později železniční policie. Nachází se v rekreační oblasti boleveckých rybníků, na břehu řeky Berounky na předměstí města Plzně. Během několika let středisko prošlo řadou úprav a stavebních zásahů až do současné podoby. Budova střediska je jednopatrová s kapacitou 18 lůžek pro frekventanty a všemi sociálními, kulturními a kancelářskými prostorami. Je zde vybudována cvičná kóje pro výcvik psů na metodu pachové identifikace. Dále zde najdeme sklad pachových konzerv, sterilizátor a vše potřebné k výcviku těchto specialistů. V současné době zde probíhá výchova a výcvik mladých psů pro doplnění potřeb jednotlivých útvarů Policie ČR.

vytisknout  e-mailem