Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor služební kynologie a hipologie

V současné době je u PČR využíváno celkem  714 služebních psů s platnou kategorií použití. U krajských ředitelství policie a útvarů s celostátní působností je v současné době zařazeno do výkonu služby 413 psů hlídkových, výjezdových a strážních 278 psů specialistů. Psovodi se služebními psy jsou zařazeni na oddělení služební kynologie u všech krajských ředitelství policie, službě cizinecké policie, ochranné službě. Služební kynologie u krajských ředitelství jsou organizačně začleněna pod odbory pořádkové policie krajských ředitelství. Na oddělení služební kynologie jsou zařazeni psovodi specialisté, kteří provádějí na daném území výkon služby se služebními psy specialisty na detekci omamných a psychotropních látek, detekci výbušnin, detekci akcelerantů, detekci zbraní a jejich částí, detekci lidských částí a ostatků a se specialisty na metodu pachové identifikace a od 1.1.2009 i psovodi skupin základních kynologických činností, kteří s pátracími psy provádějí všechny potřebné činnosti dle požadavků útvarů počínaje prací na místě trestného činu a v jeho okolí, přes vyžádání na zákroky při signálech k ochraně objektů a narušení veřejného pořádku až k plánovanému výkonu služby a k preventivní činnosti v místech možnosti páchání trestných činů.
 
U služby cizinecké policie jsou služební psi využíváni jako podpora výkonu činností této služby, zejména při kontrole oprávněnosti pohybu cizinců v schengenském prostoru, při kontrole pobytu cizinců a kontrole plnění povinností ubytovatelů, při kontrolách zaměřených a odhalování neoprávněného zaměstnávání cizinců, při pátrání po osobách, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro pobyt na území ČR a dále také při eskortní činnosti.
 
U Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby a Útvaru pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby psovodi se služebními psy zajišťují speciální úkoly v rámci působnosti svých útvarů a využívají služební psy pouze jako jeden z nástrojů k plnění stanovených úkolů. Jedná se zejména o služební psy na detekci výbušnin a hlídkové psy

Chovné stanice Policie ČR
Psi odchování u Policie nejprve nesli jméno chovné stanice SNB a z Pohraniční stráže. Následně se název chovné stanice změnil na název od Policie a posléze od Policie České republiky. Všichni psi, kteří se dnes narodí u Policie mají název chovné stanice od Policie České republiky.
 
V současné době se služební psi odchovávají na chovných stanicích:
 
Domažlice
Nejstarší dějiny města Domažlic jsou spjaty s celní osadou, která existovala již v 10. století. Zdejší krajinou procházely zemské stezky, podél nichž byly zakládány chodské vesnice. Jejich obyvatelé - CHODOVÉ - konali hraniční pochůzky a dbali na bezpečnost těchto stezek.
Po nich převzala ochranu státních hranic Pohraniční stráž (PS), která ji vykonávala až do roku 1990, která také vybudovala chovnou stanici v obci Hostouň na okrese Domažlice. V roce 1962 byla tato chovná stanice přemístěna do Domažlic na pohraniční brigádu PS. Do roku 1972 byla tato chovná stanice budována pouze ze dřeva a pletiva. Teprve v tomto roce byla vystavěna chovná stanice nová z ocelové konstrukce a hliníku. Prošla několika přestavbami až do dnešní podoby. V současné době je zde osmnáct chovných fen. V průměru je v chovné stanici ročně odchováno okolo 100 štěňat. Z těchto štěňat jsou vybírány přísnou selekcí další vhodné feny k chovu.
 
Výcviková střediska PČR
Další důležitou součástí Odboru služební kynologie a hipologie jsou výcviková střediska. Nestačí jen psy odchovat, ale psovodi se musí se psy připravovat k plnění důležitých úkolů. K tomuto účelu jsou určena výcviková střediska. Výcviková střediska se dělí na střediska s všestranným výcvikem a speciálním výcvikem. Všestranný výcvik se dělí na disciplíny: pachové práce, poslušnost a obranné práce. Speciální výcvik se soustředí na speciální pachové činnosti, kdy je pes cvičen k vyhledání a detekci určitých látek – metoda pachové identifikace, vyhledání drog a omamných látek, vyhledání výbušnin a nástražných výbušných systémů, vyhledání zbraní, vyhledání lidských ostatků, detekci akcelerantů, vyhledání osob v dopravních prostředcích. psovodi v jednotlivých typech kurzů absolvují výcvik v délce 14 dnů až 20 týdnů.
 
Výcvikové středisko služebních psů Býchory
Je nejstarším výcvikovým policejním střediskem. Od roku 1929 byl psovod se služebním psem zahrnut do systemizovaného stavu četnických pátracích stanic. Jednalo se o opatření navazující na přičlenění Ústavu pro výcvik a chov služebních psů četnictva v Pyšelích k Ústřednímu četnickému pátracímu oddělení v Praze. V roce 1952 bylo zřízeno nové výcvikové středisko Veřejné bezpečnosti pro výcvik služebních psů v Býchorách, okres Kolín. Tím bývalé výcvikové středisko v Pyšelích zaniklo. V roce 1958, po 6 letech dobudování výcvikového střediska v Býchorách, byl vedle vstupu do objektu postaven obnovený kámen, který připomíná věrnou službu psa člověku. Dokumentuje to i nápis na tomto kameni: „Na paměť věrných služeb psa ARCA, zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Kolerově 2. VIII. 1931“. Tento památník lidského vděku za věrnost zvířete postavily Sportovní klub pro policejní a ušlechtilé psy v Praze a Spolek k ochraně zvířat v Československé republice. Psi se zde připravuji především k všestrannému využití, tedy pro hlídkovou a výjezdovou službu. Psům je po absolvování kurzu a splnění podmínek přezkoušení zadána kategorie hlídkového či pátracího psa.
 
Výcvikové středisko služebních psů Dobrotice
Výcvikové středisko Dobrotice bylo v letech 1993-1994 přebudováno z bývalé školní pohraniční roty. Je dislokováno ve Zlínském kraji cca 5 km od města Holešov ve směru na Bystřici pod Hostýnem. První kursy psovodů se služebními psy zde byly zahájeny v září 1994. Středisko má celostátní působnost s kapacitou 80 kotců pro služební psy a jeho činnost je zaměřena zejména na odbornou přípravu psovodů a výcvik služebních psů Policie České republiky. Na základě meziresortních dohod je zde dále prováděna odborná příprava psovodů se služebními psy obecních (městských) policií a vězeňské služby. Psi se zde připravují především k všestrannému využití, tedy pro hlídkovou a výjezdovou službu. Psům je po absolvování kurzu a splnění podmínek přezkoušení zadána kategorie hlídkového či pátracího psa. Dále se zde ze speciálních činností připravují psi k vyhledání osob v dopravních prostředcích. Tito specialisté jsou zařazeni především u služby cizinecké policie.
 
Výcvikové středisko služebních psů Plzeň - Bílá Hora
Výcvikové středisko Plzeň - Bílá Hora vzniklo koncem šedesátých let jako výcvikové středisko služebních psů ozbrojené ochrany železnic, později železniční policie. Nachází se v rekreační oblasti boleveckých rybníků, na břehu řeky Berounky na předměstí města Plzně. Během několika let středisko prošlo řadou úprav a stavebních zásahů až do současné podoby. Budova střediska je jednopatrová s kapacitou 18 lůžek pro frekventanty a všemi sociálními, kulturními a kancelářskými prostorami. Je zde vybudována cvičná kóje pro výcvik psů na metodu pachové identifikace. Dále zde najdeme sklad pachových konzerv, sterilizátor a vše potřebné k výcviku těchto specialistů. V současné době zde probíhá výchova a výcvik mladých psů pro doplnění potřeb jednotlivých útvarů Policie ČR.

vytisknout  e-mailem