Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - INFORMACE.

Ode dne 12.4.2021, v souvislosti s aktuální pandemickou situací Covid -19, dochází k úpravě úředních hodin pro veřejnost. 

Vážení občané, držitelé zbrojních průkazů a zbrojních licencí,

v souvislosti s vyhodnocením epidemiologické situace Ministerstvem zdravotnictví a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci muselo být přistoupeno k proti epidemiologickým opatřením, na které musí i správní orgány reagovat.

Nadále platí omezení osobních kontaktů zaměstnanců správního úřadu odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál s veřejností na nezbytně nutnou úroveň s upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientů v úředních hodinách ve stejném rozsahu.

Při osobním styku je nutné dodržovat stanovené hygienické a další bezpečnostní podmínky, dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 m, neshlukovat se v prostoru čekací zóny, při příchodu ke správnímu orgánu provést dezinfekci rukou v prostoru čekací zóny. Ve vnitřních prostorech úřadu  podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,  které brání šíření kapének. S sebou přinést vlastní psací prostředky. V případě nedodržení opatření k ochraně dýchacích cest nemůže být žadatel obsloužen! Ústenky vyrobené svépomocí, šály, nejsou považovány za dostatečnou ochranu.

Veřejnost se upozorňuje, že po skončení nouzového stavu je možné provést elektronické podání pouze prostřednictvím e-mailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem nebo datové schránky. Pokud byste komunikovali pouze e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, musí být toto podání do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě uznávaným elektronickým podpisem.

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací upozorňujeme veřejnost, že správní orgán bude zajišťovat plnění služebních a pracovních úkolů pouze s nezbytně nutným počtem pracovníků a nelze vyloučit, že některé činnosti prováděné na počkání budou omezeny.

Od 12. dubna 2021

Úřední hodiny pro veřejnost

pondělí a středa   08,00  –  17,00 hodin


Děkujeme za pochopení.

plk. Ing. Karel Gabriel
vedoucí odboru
 

vytisknout  e-mailem