Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - INFORMACE

V souvislosti s aktuální situací, dochází k úpravě úředních hodin pro veřejnost (návrat v předešlý stav). 

 

Vážení občané, držitelé zbrojních průkazů a zbrojních licencí,

v souvislosti s vyhodnocením epidemiologické situace Ministerstvem zdravotnictví a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci muselo být přistoupeno k dalším proti epidemiologickým opatřením, na které musí i správní orgány reagovat.

Nadále platí omezení osobních kontaktů zaměstnanců správního úřadu odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál s veřejností na nezbytně nutnou úroveň s upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientů v úředních hodinách ve stejném rozsahu.

Při osobním styku je nutné dodržovat stanovené hygienické a další bezpečnostní podmínky, dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 m, neshlukovat se v prostoru čekací zóny, při příchodu ke správnímu orgánu provést dezinfekci rukou v prostoru čekací zóny. Ve vnitřních prostorech úřadu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95), které brání šíření kapének. S sebou přinést vlastní psací prostředky. V případě nedodržení opatření k ochraně dýchacích cest nemůže být žadatel obsloužen! Ústenky vyrobené svépomocí, šály, nejsou považovány za dostatečnou ochranu.

Veřejnost se upozorňuje, že po dobu nouzového stavu budou akceptovány i ta elektronická podání, která nebudou opatřena elektronickým podpisem.

Veřejnost se upozorňuje, že po skončení nouzového stavu bude možné provést elektronické podání pouze prostřednictvím e-mailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem nebo datové schránky. Pokud byste komunikovali pouze e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, musí být toto podání do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě uznávaným elektronickým podpisem.

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací upozorňujeme veřejnost, že správní orgán bude zajišťovat plnění služebních a pracovních úkolů pouze s nezbytně nutným počtem pracovníků a nelze vyloučit, že některé činnosti prováděné na počkání budou omezeny.
 

Úřední dny - hodiny po veřejnost:   

pondělí a středa   08,00 – 10,00 hodin a 14,00 – 17,00 hodin


Děkujeme za pochopení.

plk. Ing. Karel Gabriel
vedoucí odboru
 

vytisknout  e-mailem