Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

plk. Mgr. František Moser
       vedoucí odboru

tel.: 974 321 300

fax: 974 321 308

e-mail:  krpp.oszbm.evidence@pcr.cz

Každý, kdo je nebo byl držitelem zbrojního průkazu, již musel přijít do kontaktu se službou pro zbraně a bezpečnostní materiál Policie České republiky. Tato služba prošla v uplynulých letech řadou organizačních změn a změnil se částečně i rozsah její působnosti.
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje zastřešuje činnost bývalých okresních pracovišť a vykonává bezpečnostní správu v oblasti zbraní, střeliva, vojenské munice, střelnic, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

 

Na úseku služby pro zbraně a bezpečnostní materiál zejména vydává zbrojní průkazy pro fyzické osoby, uděluje výjimky ze zákazu nabývat do vlastnictví, držet a nosit zbraně kategorie A, což jsou zakázané zbraně, zakázané střelivo, zakázané doplňky zbraní a kontroluje jejich uložení a zabezpečení. Dále vydává povolení k nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B. Organizuje zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu, vydává Evropský zbrojní pas pro držitele zbrojních průkazů a zabývá se mnoha dalšími činnostmi.
Vede také evidenci skladů výbušnin, podílí se na kontrolách skladu výbušnin, zabezpečuje monitorování přeprav výbušnin a spolupracuje s Českým báňským úřadem.

 

Podle zákona č. 229/2013 Sb., zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění pozdějších předpisů registruje osoby, kterým bylo povoleno nakládat a obchodovat s bezpečnostním materiálem a kontroluje plnění povinností vyplývající z toho zákona.
Odbor se dělí na oddělení správního řízení a oddělení dohledu a dozoru. Služby občanům a organizacím poskytuje na kontaktních místech v Plzni, Domažlicích, Klatovech a Tachově. Dřívější výlučná příslušnost v okrese bydliště občana nebo sídla organizace byla změněna na základní (orientační), občan může podat žádost na kterémkoliv kontaktním místě v kraji a uvést, kde si přeje vyzvednout výsledek. Pokud tak neuvede, bude mít výsledek žádosti na kontaktním místě v okrese své základní příslušnosti – pro okresy Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany je jím Plzeň.

Číslo bankovního účtu na placení správních poplatků: 3711 - 27021311/0700
Variabilní symbol : 44 + číslo jednací *
* pokud je platba prováděna současně s podáním žádosti a číslo jednací tak nebylo dosud přiděleno, pro identifikaci platby je třeba uvést do zprávy příjemce jméno, příjmení a rok narození osoby, které se podání správnímu orgánu týká

adresa: U Borského parku 20, 306 28 Plzeň
tel.: 974 325 300, 974 325 309, 974 325 304 (zbrojní průkazy), 974 325 191 (evidence zbraní)
fax: 974 325 308
úřední hodiny: Po, St : 8.00 - 11.30 hod. a 12.30 - 17.00 hod.
                     
adresa: Kosmonautů165, 344 15 Domažlice
tel.: 974 331 300, 974 331 301, 974 331 302
fax: 974 331 308
úřední hodiny: Po, St : 8.00 - 11.30 hod. a 12.30 - 17.00 hod.
                       
adresa: Nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 15 Klatovy
tel.: 974 334 301, 974 334 302, 974 334 303
fax: 974 334 308
úřední hodiny: Po, St : 8.00 - 11.30 hod. a 12.30 - 17.00 hod.
                       
adresa: Plánská 2032, 347 15 Tachov
tel.:        974 337 300, 974 337 301
fax:        974 337 108
úřední   hodiny: Po, St : 8.00 - 11.30 hod. a 12.30 - 17.00 hod.
                          
  

vytisknout  e-mailem