Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Informace pro účely plnění povinností vyplývajících ze zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Informace odboru personálního 

PRO ÚČELY PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 187/2006 SB., O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ, SE ZVEŘEJŇUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE Z ÚŘEDNÍ DESKY

(1) V podatelně orgánu nemocenského pojištění v úředních hodinách je možno odevzdat nebo učinit podání, včetně učinění podání ústně do protokolu, a požádat o informaci ve věcech nemocenského pojištění. Úřední hodiny a adresa jsou následující

a) úřední hodiny

pondělí a středa 7:30 až 15:00 hodin,

úterý a čtvrtek 7.00 až 15:00 hodin,

pátek 7:30 - 12:00 hodin,

b) přestávka na jídlo a odpočinek

každý všední den od 11.30 do 12.00 hodin,

c) adresa sídla sociální evidence k odevzdání podání

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí 9

401 79 Ústí nad Labem.

Elektronická podatelna, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem

Datová schránka: a64ai6n

(2) Forma technického nosiče pro doručování v elektronické podobě:

                        Veřejná síť internet, záznamová média CD, DVD, flash

(3) Pracovištěm plnící funkci správního orgánu (služebního orgánu I. stupně) je pracoviště sociálních evidencí skupiny služebních příjmů, platů a sociálních evidencí oddělení výkonu personálních činností odboru personálního krajského ředitelství, za které jedná zaměstnanec tohoto pracoviště referentka sociálních věcí Olga Procházková, tel. 974 423 423, e-mail: olga.prochazkova@pcr.cz.

(43) Ve věcech nemocenského pojištění policistů krajského ředitelství rozhoduje vedoucí odboru personálního Ing. Bc. Bohumil HANZLÍK, tel. 974 421 400, e-mail: bohumil.hanzlik@pcr.cz.

(5) Pracovištěm plnící funkci služebního útvaru je pracoviště služebních příjmů a platů skupiny služebních příjmů, platů a sociálních evidencí oddělení výkonu personálních činností odboru personálního krajského ředitelství, za které jedná vedoucí této skupiny Ing. Klára Vrbová, tel. 974 423 420, e-mail klara.vrbova@pcr.cz

vytisknout  e-mailem