Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Telefon: 974 835 265
Fax: 974 836 658
E-mail: pp.oipit.podatelna@pcr.cz, (alternativní adesa: epodatelna.policie@pcr.cz, předmět zprávy: Pro EŘ OIPIT)

Adresa pro zasílání zásilek poštou:
Policejní prezidium ČR
Odbor informatiky a provozu informačních technologií
Poštovní schránka 62/OIPIT
170 89 Praha 7

Odbor informatiky a provozu informačních technologií odpovídá především za zabezpečení provozu centrálních informačních systémů Policie ČR a plnění dalších úkolů v těchto oblastech:
 
 • zajištění provozu celostátních informačních systémů pro nepřetržité vytěžování a výdej informací, včetně zajištění provozuschopnosti databázového centra policie;
 • zajištění provozu určených národních součástí mezinárodních informačních systémů pro policejní spolupráci;
 • provádění nepřetržitého dohledu, aktivní administrace síťových komponent a šifrované komunikace u vybraných částí datových sítí;
 • návrhu a usměrňování výstavby rádiových sítí pro policii a stanovování postupů koordinace rádiového provozu systému PEGAS v rámci policie;
 • řízení a koordinace výstavby, rozvoje a provozu policejního systému centralizované ochrany;
 • poskytování přímé technické podpory vybraným uživatelům, zabezpečování servisu a oprav výpočetní techniky;
 • zajišťování výdeje dat z policejních informačních systémů pro resortní i mimoresortní organizace na základě právních předpisů a schválených dohod;
 • zajišťování distribuce výstupů statistik trestné činnosti, průběhu a výsledcích trestního řízení a statistik dopravních nehod pro resortní i mimoresortní subjekty;
 • zpracování podkladů pro kontroly oprávněnosti lustrací v informačních systémech;
 • zpracování informační strategie policie a koncepčních materiálů v oblasti informatiky policie;
 • stanovení potřebné úrovně integrace, unifikace, standardizace informačních technologií a systémů, užívaných policií;
 • provádění komplexních analýz požadavků útvarů policie na informační podporu a na jejich základě zpracování podkladů pro inovaci stávajících, nebo vytváření nových informačních systémů policie;
 • plánování, přípravu a řízení projektů celostátních informačních systémů, v případě určených informačních systémů a programů plnění úlohy jejich zhotovitele;
 • rozpracování obecných zásad ochrany osobních údajů do návrhů programových a technických opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů při jejich zpracování v informačních systémech v rámci policie;
 • metodické řízení a koordinaci informační bezpečnosti v rámci útvarů policie;
 • analýzu, koordinaci a projektovou přípravu dalšího rozvoje národních částí mezinárodních informačních systémů, například Schengenského informačního systému;
 • koordinaci nasazování komerčního software v rámci policie včetně stanovení metodiky jeho využití.

vytisknout  e-mailem