Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

O nás

Cizinecká policie je vysoce specializovanou složkou Policie České republiky, která plní úkoly související s odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatření vůči cizincům zdržujících se na území České republiky v rozporu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů, plněním úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a přímo použitelných právních předpisů Evropského společenství a řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou činností.
  • provádí pobytovou kontrolu
  • provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s průvozem cizinců přes území
  • provádí úkony v souvislosti se zajištěním za účelem správního vyhoštění, zjišťování totožnosti cizince nebo plnění závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy

Oddělení pobytových agend pod odborem cizinecké policie  zajišťuje činnosti pro veřejnost.

 Úřední hodiny pro veřejnost zůstávají stejné
 pondělí a středa 8 -17 hod.

Mezi činnosti pro veřejnost oddělení pobytových agend patří:
- ověřování pozvání,
- plnění funkce ohlašovacího orgánu vůči cizincům a ubytovatelům,
- rozhodování o prodloužení platnosti a doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů,
- vydávání potvrzení o oprávněnosti k pobytu cizinců na území ČR pro potřeby matričních úřadů k uzavření sňatků cizinců,
- přijímání oznámení o ztrátě, odcizení či zničení cestovního dokladu,
- přijímání prohlášení cizince o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu.

vytisknout  e-mailem