Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor centrální analytiky SKPV

Adresa: Policejní prezidium České republiky, 170 89 Praha 7, Strojnická 935/27
Telefon: 974 834 274
E-mail: pp.oca.podatelna@pcr.cz

Odbor centrální analytiky služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (dále jen „OCA“) je organizačním článkem Policejního prezidia České republiky v přímé podřízenosti náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování.

OCA odpovídá za
a) realizaci koncepce analytiky služby kriminální policie a vyšetřování,
b) zpracování návrhů interních aktů řízení a podílí se na přípravě právních předpisů.

OCA je tvořen 4 odděleními:

1. oddělení

 • vydává informace nebo zprostředkovává výdej informací ze všech informačních systémů policie oprávněným útvarům policie a dalším orgánům veřejné moci na základě právních předpisů, interních aktů řízení a schválených dohod,
 • v dostupných informačních systémech vyhledává souběhy zájmových objektů všech útvarů služby kriminální policie a vyšetřování a dává podklady vedení policie k rozhodnutí o vzájemné informovanosti,
 • provádí lustrace v informačních systémech mezinárodních policejních organizací, analyticky zpracovává přijaté zahraniční informace a postupuje je na příslušné útvary policie; dále systematicky sdílí vybrané informace policie se zahraničím,
 • provádí analýzu dat z otevřených zdrojů, objektový a tematický monitoring hrozeb a porušení zákona ve virtuálním prostředí a monitoring mediálního prostoru.

2. oddělení

 • odpovídá za metodické vedení, vzdělávání a kontrolu v oblasti analytické činnosti služby kriminální policie a vyšetřování na všech úrovních jejího řízení,
 • zpracovává na vyžádání operativní (případové) analýzy pro potřeby ostatních organizačních článků služby kriminální policie a vyšetřování všech úrovní,
 • provádí taktické analýzy na území celé České republiky s cílem vyhledávání a koordinace objasňování sériově nebo organizovaným způsobem páchaných trestných činů všech problematik a za tím účelem ukládá cestou vedení policie konkrétní úkoly útvarům a organizačním článkům by kriminální policie a vyšetřování,

3. oddělení

 • odpovídá za tvorbu strategických analýz a podkladů pro vedení policie,
 • provádí analýzu vývoje kriminality včetně identifikování nových forem a způsobů páchání trestné činnosti, hrozeb a rizik na celostátní i mezinárodní úrovni,
 • zpracovává analýzy za účelem kontroly použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací dle §98 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolupracuje s akademickým prostředím v oblasti strategických analýz a inovací na úseku služby kriminální policie a vyšetřování.

4. oddělení

 • odpovídá za věcnou gesci informačních systémů a dalšího programového vybavení na linii analytiky,
 • organizaci, koordinaci, metodické řízení, školící činnost a poskytování odborné pomoci na všech úrovních řízení při plnění úkolů správce informačních systémů,
 • vyhodnocuje požadavky a navrhuje tvorbu a rozvoj veškerých informačních systémů po linii analytiky služby kriminální policie a vyšetřování vzhledem k měnícímu se prostředí,
 • vyhodnocuje požadavky a navrhuje nákup specializovaných počítačových programů včetně organizace školení využívaných službou kriminální policie a vyšetřování,
 • stanovuje a průběžně aktualizuje standard HW a SW vybavení analytika v souladu s koncepcí analytiky služby kriminální policie a vyšetřování,
 • na vyžádání připravuje zajištěná data z informačních a komunikačních zařízení pro následné analytické zpracování v rámci trestního řízení.

vytisknout  e-mailem