Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochranná služba Policie ČR

 • Logo útvaru
  poskytuje osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní dopravu trvale chráněných ústavních činitelů České republiky a osob, kterým je po dobu jejich pobytu na území České republiky poskytována ochrana podle mezinárodních dohod,
  • Osobní a epizodická ochrana a bezpečnostní doprava je zajišťována odbory ochrany chráněných osob a dopravy chráněných osob.
  • Zajišťování osobní ochrany zahrnuje široký systém opatření, jehož primárním cílem je ochrana života a zdraví chráněné osoby a její důstojnosti. K naplnění tohoto cíle jsou pak vybíráni a školeni policisté, u nichž je předpoklad, že všechny náročné úkoly, které jsou na ně kladeny, zvládnou se ctí.
  • Práce osobního ochránce je pouze jednou ze složek systému ochrany, kdy osobní ochránce je poslední překážkou útoku na chráněnou osobu. Ochrana osob je založena na principu maximální spolupráce mezi policisty odboru ochrany chráněných osob, ostatních odborů útvaru i celé Policie ČR. Tedy všech, kdo se na ni jakýmkoliv způsobem podílí. Nedílnou součástí osobní ochrany chráněných osob je zároveň i úzká spolupráce s tvůrci a organizátory programu chráněných osob.
    
 • zajišťuje ochranu diplomatických objektů (zastupitelských úřadů a rezidencí velvyslanců) a ochranu chráněných objektů a prostorů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které schválila vláda - Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, Ústavního soudu ČR, Úřadu vlády ČR, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a dalších (např. část mezinárodního letiště Praha - Ruzyně),
  • Zajištění bezpečnosti chráněného objektu bývá realizováno zpravidla kombinací více opatření, například fyzickou ochranou objektu, kterou je komplex úkolů plněný osobami zařazenými k ochraně objektu, přijetím režimových opatření, kterými se rozumí podmínky a pravidla platná pro vstup a výstup osob, vjezd a výjezd vozidel do objektu a jejich činnost (pohyb) v objektu, systém evidence, označování a ukládání klíčů, uzamykání a pečetění místností, způsob provádění pochůzek a kontrol apod., technickými prostředky, kterými jsou zejména: mechanické zábranné prostředky, zařízení elektrické zabezpečovací signalizace, tísňové hlásiče, speciální kamerové systémy, elektronická kontrola vstupu, zařízení elektrické požární signalizace, detektory látek nebo zařízení pro vyhledávání kovů, výbušnin a polovodičů, rentgenové tunely, bezpečnostní detekční rámy pro kontrolu vstupu osob a dalšími opatřeními.
    
 • provádí hygienicko-toxikologickou ochranu,
  • Jde o komplex opatření směřujících k zajištění nezávadnosti potravin určených pro chráněné osoby.
    
 • organizuje v souvislosti s ochranou chráněných osob opatření k zajištění bezpečnosti osob a objektů,
  • Akce velkého rozsahu nebo mezinárodního významu útvar zabezpečuje v součinnosti s dalšími útvary policie. Opatření při návštěvách prezidenta Spojených států amerických, prezidenta Ruské federace, papeže nebo společná jednání hlav více států nebo vlád představují vrcholy činnosti útvaru a jsou, chvílemi, kdy příslušníci útvaru mohou uplatnit v plném rozsahu získané dovednosti a zkušenosti.
Odkazy do noveho okna

Činnosti útvaru

Činnosti útvaru 

Detailní náhled

Činnosti útvaru

Činnosti útvaru 

Detailní náhled

Činnosti útvaru

Činnosti útvaru 

Detailní náhled

Činnosti útvaru

Činnosti útvaru 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem