Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Historie útvaru

Při plenárním zasedání vlády Národní fronty Čechů a Slováků dne 17. dubna 1945 v Košicích byl projednán dokument „Prozatímní výstavba MV a plán práce po dobu pobytu na Slovensku". V něm byl tlumočen závěr ministerstva vnitra převzít do své podřízenosti i „organizace zvláštní bezpečnostní služby k ochraně prezidenta republiky, členů vlády a úřadů".
 
Po příjezdu do Prahy byla dnem 20. května 1945 zřízena u Zemského velitelství četnictva doprovodná hlídka pro bezpečnostní doprovod prezidenta republiky. K ochraně bylo vyčleněno 54 vybraných příslušníků SNB, tzv. Hradčanský revír. Tato speciální ochranná a strážní jednotka SNB začala vykonávat službu na Pražském hradě dne 18. července 1945 a spolupracovala s Hradní stráží.
 
Dne 16. listopadu 1945 zavedlo MV svým výnosem stálou ochranu bytů všech členů vlády a několika dalších vybraných činitelů. To prováděli hlídkoví příslušníci příslušných revírů a stanice SNB.
Ministr vnitra vydal vzhledem k problémům v této oblasti dne 29. května 1946 „Směrnice zemského národního výboru v Praze k výkonu státně bezpečnostní služby při provádění ochrany vládních činitelů a významných zahraničních návštěv".
 
Na základě provedení kontroly a negativních výsledků se 1. srpna 1946 Zřizuje zvláštní strážní oddíl SNB pro ochranu ústavních činitelů v síle 1 důstojníka a 210 gážistů m. sl. tř. Jedna jednotka střeží Pražský hrad a zajišťuje cesty prezidenta republiky, druhá je určena k ochraně vládních činitelů, ke střežení jejich bytů a budov ministerstev.
 
Ke dni 1. září 1948 zřídil ministr vnitra dva zvláštní oddíly - 1. zvláštní oddíl SNB HRAD a 2. zvláštní oddíl SNB PRAHA. 
 
17. ledna 1949 je reorganizován útvar PRAHA na dva samostatné útvary SNB „LÍPA" a „JAVOR". Tato reorganizace přinesla opět řadu problémů v řízení a akceschopnosti. 15. června 1949 je zřízen útvar „JASAN". Dislokace útvaru byla rozmístěna na několika místech Prahy. Každá chráněná osoba z I. skupiny měla k dispozici 4 muže z osobní ochrany: velitele. 2 doprovodné ochránce a řidiče.
 
V roce 1950 nastupují k útvaru i ženy na funkce spojové manipulantky, propustkové služby i řidičky.
 
1. května 1950 se útvar „JASAN" opět rozčlenil na 3 samostatné útvary, a to HRAD, JAVOR a JASAN v podřízenosti pod vzniklé ministerstvo národní bezpečnosti.
 
16. srpna 1952 byla rozkazem ministerstva národní bezpečnosti zřízena Hlavní správa ochrany MNB pod velením brigádního generála Bohumíra Chlaně. Útvar měl 1301 služebních míst příslušníků SNB a 135 služebních míst občanských pracovníků. Počet chráněných osob dle archivu byl 58.
 
1. října 1953 dochází k další reorganizaci. Je zrušena Hlavní správa MNB a je zřízena VIII. správa MV s velitelem plk. Karlem Klímou, v podřízenosti ministru vnitra. V květnu 1955 zahrnovala ochrana již pouze 20 osob.
 
1. března 1964 byla rozkazem ministra vnitra ustanovena pod krycím názvem V. správa MV. V letech 1965 až 1967 byla poskytována ochrana pouze šesti osobám. Od konce roku 1969 je útvar nazýván V. správou FMV. V roce 1973 na tento útvar přichází do vedení plk. Milan Buchvaldek, který ukončil svoji činnost v hodnosti generála k 1. červenci 1989. Útvar byl do roku 1990 označen V. správou SNB.
 
Po roce 1990 došlo k řadě reorganizací a změně názvu útvaru, včetně personálního vedení.
 • r. 1989 V. správa SNB do 15. prosince 1989 mjr. Václav Kilián
 • r. 1990 Úřad pro ochranu ústavních činitelů do 31. října 1990 plk. Milan Dymák
 • r. 1991 Úřad FMV pro ochrannou službu do 31. prosince 1992 mjr. Ing. Jan Fulík
 • 1. března 1992 Ochranná služba Federálního policejního sboru
 • r. 1993 Ředitelství ochranné služby Policejního prezídia ČR do 31. prosince 1994 pplk. Jan Kubice
 • r. 1994 Útvar ochranných služeb, PČR Ředitelství ochranné služby, PČR ochranná služba do 31. března 2002 plk. Ing. Jiří Sadílek
 • 1. dubna 2002 PČR útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby od 1. června 2002 plk. JUDr. Lubomír Kvíčala
 • ke dni 8. května 2006 byl ředitel útvaru JUDr. Kvíčala jmenován prezidentem České republiky Václavem Klausem  do hodnosti generálmajora
 • 1. ledna 2010 ustanoven ředitelem útvaru plk. Ing. František Snopek
 • 1. července 2012 byl ustanoven ředitelem útvaru plk. Mgr. Vladislav Husák
 • od 1. srpna 2013 doposud je ředitelem útvaru brig. gen. JUDr. Jiří Komorous
 • 1. září 2016 útvar přejmenován na Ochranná služba Policie České republiky

vytisknout  e-mailem