Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ochrana vnitřních hranic – cvičení SEKTOR LIBEREC

KRAJ – Náročné cvičení prověřilo připravenost policistů a vojáků v Libereckém kraji. 

V období od 15. do 19. dubna 2024 probíhal v hraničním pásmu výcvik policistů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a Armády ČR z Krajského vojenského velitelství Liberec.

Cvičení s názvem SEKTOR LIBEREC mělo za cíl koordinaci postupů a spolupráce v případě znovuzavedení ochrany na vnitřních hranicích České republiky s Polskou republikou. To vše ve smyslu ustanovení článků obsažených v Schengenském hraničním kodexu.

Ačkoli základním principem fungování schengenského prostoru je volné překračování vnitřních hranic, ve výjimečných případech evropské právní normy umožňují tzv. dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Vláda České republiky může na základě objektivně získaných informací v oblasti například nelegální migrace dočasně přistoupit k možnosti zavedení ochrany vnitřní hranice a zamezit tak hrozící migrační vlně či ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti.
V rámci cvičení tak do vytyčeného hraničního pásma, dlouhého bezmála 30 kilometrů, zamířili prověřit své schopnosti policisté Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje spolu s Pěší rotou aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Liberec.S5.png

Základními úkoly pro více jak stovku policistů a vojáků se tak na pět dní a čtyři noci stalo zajištění veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na hraničních přechodech, hraniční kontroly a dohled nad celou délkou vytyčeného úseku tzv. zelené hranice. Vzhledem k náročnosti nejen terénu, rozlohy hraničního pásma spadajícího pod sedm obcí Frýdlantska, policisté s vojáky pokryli bezmála desítku přeshraničních propojení. Jednalo se nejen o přechody pro pěší nebo cyklisty, ale také hlavní tranzitní hraniční přechody s Polskou republikou. K tomu, aby cvičení co nejvíce připodobňovalo reálné situace, byly v průběhu celého týdne realizovány modelové situace. Policisté s vojáky tak museli pružně a efektivně reagovat například na narušení státní hranice ze strany fiktivních převaděčů nebo monitorovat pohyb migrantů a co nejefektivnějším způsobem je zajistit. K tomu měli k dispozici nejen sofistikovanou techniku v podobě terénních vozidel s termovizí, čtyřkolky, drony s termokamerami, ale mohli se spolehnout také na kolegy se psy speciálně vycvičenými na vyhledávání osob v terénu nebo jednotku jízdní policie. Nutno podotknout, že celé cvičení neproběhlo jen ve formě nácviku modelových situací. Policisté s vojáky prováděli kromě toho také reálné kontroly, v průběhu kterých zkontrolovali 996 automobilů, 1516 osob, zadrželi dvě osoby při převozu nepovoleného množství cigaret, přičemž vyřešení těchto událostí předali Celnímu úřadu. Za přestupky v příkazním řízení na místě udělili 7 blokových pokut a tři případy oznámili správnímu orgánu. Zadrželi jednu osobu bez platného pobytu na území České republiky a zachytili jednu osobu, která procházela evidencí v Schengenském informačním systému.Sektor.JPG

Poděkování za realizaci této ojedinělé akce patří nejen starostům dotčených obcí, ale také realizačnímu týmu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje spadajícího do gesce náměstka ředitele pro vnější službu, plk. Mgr. Pavla Bartoše a Armádě ČR, Krajskému vojenskému velitelství v čele s plk. Ing. Tomášem Gubášem, kteří byli výcviku osobně přítomni a mohli tak okomentovat zapojení svých podřízených do celého cvičení. Nácviku a dynamických ukázek při modelových situacích se zúčastnil také předseda Bezpečnostní rady Libereckého kraje, hejtman Martin Půta spolu se zástupcem strategického řídícího štábu Ředitelství služby cizinecké policie plk. Davidem Křížkem. Ač se všichni shodli na tom, že zapojení složek policie a armády není na běžné denní bázi takto intenzívní, je naprosto na místě, s ohledem na bezpečnostní situaci, realizovat i další obdobná cvičení k posílení akceschopnosti, spolupráci a koordinaci jednotlivých složek na případnou součinnost v reálných situacích. 

V tomto ohledu tak platí heslo: „Kdo je připraven, není překvapen“.  

22. dubna 2024
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence 
KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem