Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana prezidenta republiky

Žadatel požadoval vyčíslení nákladů týkající se poskytnutí policejní ochrany prezidentovi České republiky na jeho cestě do Austrálie. 

 

Žadateli byla poskytnuta následující odpověď:
 
Z ustanovení § 49 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že Policie České republiky zajišťuje v rámci svých úkolů bezpečnost ústavního činitele, stanoví-li tak vláda. Nařízením vlády je stanoveno, komu z ústavních činitelů je ochrana poskytována. V první řadě se jedná o prezidenta republiky. Při poskytování ochrany prezidenta republiky není rozlišováno, jakou činností se právě prezident zabývá, či jaký charakter má cesta, kterou vykonává. Ochrana je prezidentovi republiky poskytována trvale.
 
S ohledem na výše uvedené nejsou náklady na poskytování ochrany prezidentovi republiky nijak vyčíslovány. Jedná se o plnění úkolů, které policii ukládá zákon. Zajišťování ochrany prezidenta republiky i ostatních vymezených ústavních činitelů je financováno z rozpočtu Policie České republiky.

vytisknout  e-mailem