Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana osob v působnosti Útvaru speciálních činností SKPV

Se značným zjednodušením lze uvést, že Policie ČR zajišťuje bezpečnost osob ve čtyřech různých úrovních.
 
Běžná policejní činnost je základním a nejširším způsobem zajišťování bezpečnosti osob a je podstatou policejní činnosti jako služby veřejnosti. K přímé ochraně osob přispívají například taková opatření jako jsou provozování tísňových linek 158 a 112, hlídková činnost, předcházení trestné činnosti, ale i specializované instituty jako vykázání ze společného obydlí.

Utajení totožnosti svědka
podle trestního řádu, je v podstatě jednoduchý administrativní model ochrany, který zajistí osobě svědka nebo poškozeného bezpečí anonymity bez jakýchkoli dalších zásahů do její osobní sféry. Utajení totožnosti svědka může v souladu v trestním řádem aplikovat kterýkoliv policejní orgán, respektive kterýkoliv orgán činný v trestním řízení.

Krátkodobá ochrana osob
je specializovaným institutem upraveným § 50 zákona o Policii ČR, který lze poskytnout kterékoliv osobě, které zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Nadneseně lze tento institut označit za jakýsi „malý program ochrany“. Provádí ji zpravidla krajská ředitelství policie a některé celorepublikové útvary. Útvar je pro oblast krátkodobé ochrany metodickým pracovištěm.

Zvláštní ochrana a pomoc
, kteráje někdy laicky označována jako „Program ochrany svědků“, je velmi výjimečným prostředkem pro zajištění bezpečnosti svědků a dalších osob, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí tak vážné nebezpečí, že bezpečnost osoby jiným způsobem nelze zajistit. Zvláštní ochranu lze na území ČR poskytnout také osobě zařazené do Programu ochrany v jiného státu nebo mezinárodního soudu.

Činnost ÚSČ

vytisknout  e-mailem