Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

OCA - základní pojmy

Analytika SKPV – jedná se o souhrnný pojem, který lze vyložit:

 • organizačně jako souhrn všech analytických pracovišť zařazených v rámci Služby kriminální policie a vyšetřování PČR,
 • funkčně jako souhrn činností zpracovávaných v rámci analytických pracovišť SKPV, kdy jednotlivé činnosti jsou definovány na základě interních aktů řízení konkrétních pracovišť,   
 • procesně jako souhrn konkrétních metod analýz využitelných jako podpůrné procesní prostředky při prověřování a vyšetřování trestné činnosti.

Strategická analýza – postup, jehož cílem je identifikovat, analyzovat a ohodnotit všechny relevantní faktory, z nichž lze předpokládat, že budou mít vliv na konečnou volbu cílů. Zahrnuje [1]:

 • identifikace hrozeb, rizik a trendů,
 • identifikace aktivních prostředků, které budou při řešení k dispozici,
 • identifikace neaktivních zdrojů, které je nutno k řešení získat.

Na základě strategické analýzy se stanovují cíle, kterých je nutno dosáhnout.

Taktická analýza

 • identifikace nejefektivnějšího způsobu dosažení konkrétního cíle. Obsahuje nástroje, techniky, postupy, jednotlivé kroky a popis všech činností, které mohou vést k realizaci cíle, který tvoří část celkového obrazu dané situace.
 • identifikace opakujících se podobných trestných činů

Kriminální analýza (taktéž tzv. případová či operativní analýza) – sběr, vyhodnocování, zaznamenávání, třídění a analýza informací v rámci analytického cyklu, jejímž cílem je zjistit nové podstatné informace a tyto poskytnout pro další plnění úkolů dle Zákona o Policii ČR a Trestního řádu. Kriminální analýza se dále dělí na metody a formy:

 • Metody kriminální analýzy – metody kriminálních analýz jsou charakterizovány analytickými nástroji (druhy analýz), které se využívají v mnoha formách kriminální analýzy (viz dále). Jedná se o:
 • Vztahová analýza (taktéž linková analýza)
 • Časová analýza (taktéž Analýza časového sledu událostí)
 • Analýza četností
 • Obsahová analýza
 • Prostorová analýza (GIS)
 • Časoprostorová analýza
 • Srovnávací analýza
 • Analýza toků komodit
 • Data mining analýza
 • Analýza sítí (především analýza sociálních sítí – Social network analysis)
 • Formy kriminální analýzy - jednotlivé formy kriminálních analýz většinou kombinují různé metody kriminální analýzy, aby maximalizovaly pomocí analytického zpracování dat získávání užitečných informací pro další postupy SKPV. Patří sem:
 • Analýza obsahu (textu, audia a videa)
 • Analýza zpráv jiných subjektů (výroční zprávy)
 • Analýza soudních rozsudků
 • Analýza odborných vyjádření a znaleckých posudků
 • Analýza finančních toků
 • Analýza bankovních účtů
 • Analýza telekomunikačního provozu
 • Analýza dat ze sledování polohy
 • Analýza veřejných zdrojů
 • Behaviorální analýza a profilace
 • Analýza majetkového profilu a finanční šetření
 • Analýza způsobu páchání trestné činnosti
 • Analýza úředních a poznatků
 • Analýza zajištěných dat z informačních a telekomunikačních technologií

vytisknout  e-mailem