Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

OCA - certifikace metodik

Certifikaci metodik, výsledků výzkumu a vývoje, určených pro využití v policejní praxi a věcně spadajících do působnosti Policie České republiky podle zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů, v současné době v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací zajišťuje Odbor centrální analytiky SKPV Policejního prezidia ČR.  

Žádost o certifikaci metodiky je možné podat

 • poštou na adresu Policejní prezidium ČR, Odbor centrální analytiky SKPV, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
 • elektronicky do datové schránky Policejního prezidia: gs9ai55
 • elektronicky prostřednictvím e-podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
 • osobně na  Policejním prezidiu ČR (pouze po předchozí telefonické dohodě)

Přílohou žádosti musí být:

1) text metodiky, obsahující:

 • cíl metodiky,
 • vlastní popis metodiky,
 • doložení novosti postupů,
 • popis uplatnění metodiky (pro koho je určena a jakým způsobem bude uplatněna),
 • seznam použité související literatury,
 • seznam publikací, které metodice předcházely, či výstupy z originální práce,
 • odkaz na příslušný projekt výzkumu a vývoje, dotační program,

2) dva oponentní posudky zaměřené na odbornost a novost postupů spolu s prohlášením jejich autorů o nepodjatosti vůči žadateli (příjemci podpory) i autorům metodiky, je-li žadatelem (příjemcem podpory) o vydání osvědčení útvar nebo organizační článek policie, vypracování oponentních posudků k metodice zajišťuje Policejní prezidium ČR.

3) souhlas žadatele s bezplatným využitím metodiky v policii, který je udělen po předchozím projednání s autorem/autory metodiky

Má-li žádost formální nedostatky, je žadatel vyzván do 10 dnů od obdržení žádosti o její úpravu či doplnění. Nejsou-li do 30 dnů od výzvy vady odstraněny, žádost se zašle zpět bez posouzení.

Metodika bude k posouzení věcně příslušnému útvaru PČR, jehož odborné stanovisko k metodice bude zásadním podkladem pro vyřízení žádosti. Na posouzení a zpracování stanoviska je příslušnému útvaru poskytnuta lhůta zpravidla 30 dnů. V případě kladného vyjádření je následně nutné počítat s cca 7-14 dny na proces konečného schválení žádosti o vydání osvědčení vedením PČR.

Další informace je možné získat na Odboru centrální  analytiky SKPV Policejního prezidia ČR

telefon: 974 834 691
e-mail: hedvika.bilkova@pcr.cz

vytisknout  e-mailem