Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obžaloba v případu pyramidové hry Avalanche

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem podal koncem října obžalobu na čtyři osoby, které jsou stíhány v souvislosti s projekty Avalanche a Avareal. Tuto trestnou činnost lze přirovnat k pyramidové hře, na základě které mělo v letech 2000 – 2006 dojít k vylákání téměř 398 milionů korun od 5 851 osob. Včetně ušlého zisku však škoda přesahuje 437 milionů korun. 

Tři muži jsou stíháni pro trestné činy „podvodu“, „legalizace výnosů z trestné činnosti“ a „maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“. Podvodné jednání obviněných mělo spočívat ve vylákání částek ve výši 68 tisíc korun od zájemců o vstup do projektu známým pod označením Avalanche (a následně Avareal), který byl znalcem označen jako tzv. pyramidová hra. Částka 68 tisíc korun byla deklarována jako půjčka akciové společnosti Rhinoceros. Obvinění členové představenstva společnosti měli klientům slibovat zajištění pravidelného příjmu z vlastní činnosti a činnosti osob jimi do projektu nově přivedených. Dále jim měli přislíbit zhodnocení poskytnuté půjčky a dvou kusů amerických dluhopisů (tzv. Stripsů), jež měly poškozeným garantovat vrácení vložených peněz. Před svými klienty však měli zamlčet nepříznivou hospodářskou situaci obchodní společnosti, která navíc nevyvíjela takové podnikatelské aktivity, aby v budoucnu mohla dostát svým závazkům.

Muži jsou dále stíháni za úmyslné zastření původu peněžních prostředků ve výši cca 908 tisíc USD, které obvinění jako členové představenstva akciové společnosti Rhinoceros podvodně vylákali na poškozených. Prostředkem k zastření původu majetkového prospěchu získaného trestnou činností měla být fiktivní úhrada licenčních poplatků společnosti Avalanche se sídlem v Londýně. Tyto peníze měly být převedeny na účet jedné rakouské banky, který zřídily a výlučně ovládaly obviněné osoby. Finanční prostředky byly následně převedeny na účet offshorové společnosti sídlící na Gibraltaru. Nakonec tyto prostředky byly převedeny zpět do České republiky, čímž mělo být vzbuzeno zdání, že jimi získaný výnos z trestné činnosti je legálně nabytým příjmem.

 
Obvinění muži měli dále vyvést cca 17 milionů korun, které byly v rámci trestního řízení zajištěny státním zástupcem a policejním orgánem jako náhradní hodnota odpovídající výnosu z trestné činnosti (získaného podvodným jednáním). V této souvislosti je pro trestný čin „maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ trestně stíhána i zmocněnkyně akciové společnosti Rhinoceros.
 
S ohledem na mimořádně vysoký počet poškozených si poškozené osoby zvolily společné zmocněnce, kteří před skončením vyšetřování řádně uplatnili nároky poškozených na náhradu škody.
 
Tímto případem se od roku 2006 zabývali policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování, kteří v květnu 2012 navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na shora uvedené čtyři osoby. Spisový materiál je mimořádně rozsáhlý. Jen samotný spis (bez příloh) tvoří cca 112 tisíc stran. Rozsáhlá je rovněž obžaloba státního zástupce, která obsahuje 216 stran.
 
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
15. listopadu 2012

vytisknout  e-mailem