Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí následujících informací: 1) Kopii kompletního spisu k trestnímu oznámení s č.j. KRPA-180496-62/TČ-2015- 001174-1-JIN 2) Bližší informace o zásahu strážníků z OŘ Praha IV - MOP Strašnice na adrese Nad Olšinami 730/2, Praha 10, dne 1.2.2016 po cca 16 hod. 3) K uvedenému zásahu uvedení jmen zasahujících strážníků a čísla jednacího 4) Bližší informace o výpovědi konkrétních osob ze dne 7.4.2015 na OŘ Praha IV - MOP Strašnice a číslo jednací  

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace:

1) Trestní oznámení evidované pod č.j. KRPA-180496/TČ-2015-001174-1-JIN bylo dne 4.5.2015 přijato a dále šetřeno na 4. odd. obecné kriminality, SKPV Obvodní ředitelství policie Praha I. Povinný subjekt, Obvodní ředitelství policie Praha IV konstatoval, že požadované informace se nevztahují k jeho věcné působnosti, část žádosti označená bodem 1 se podle § 14 odst. 5 písm. c) SvInf odkládá.

2) Dne 1.2.2016 na základě žádosti konkrétní osoby dvojčlenná hlídka místního oddělení Strašnice, podle dikce § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen ZPČR) poskytla ochranu zúčastněným osobám v souvislosti se zpřístupněním nemovitosti v rámci jejich užívacího práva. Před provedením úkonu byly na místě události policejní hlídkou dotčené osoby řádně poučeny o právních důvodech provedení úkonu a také o jejich právech a povinnostech podle § 13 ZPČR. Policejní hlídka při zajištění vnitřního pořádku, bezpečnosti a majetku postupovala přiměřeně podle § 11 ZPČR.

3) Dne 1.2.2016 na uvedené adrese zasahovala policejní hlídka místního oddělení Strašnice, Obvodní ředitelství policie Praha IV, V Zátočce 1/42,100 00 Praha 10. Žadateli byla jména zasahujících policistů poskytnuta a bylo mu sděleno, že událost je vedena  pod č.j. KRPA-42743/TČ-2016-001420-158/1.

4) Dne 7.4.2015 v 09:00 hodin dozorčí služba na místním oddělení Strašnice, Obvodní ředitelství policie Praha IV, přijala oznámení o podezření z možného porušování občanského soužití. Oznámení bylo zaevidováno pod č.j. KRPA-138625/ČJ-2015-001420. Po poskytnutí informací od oznamovatelky byly provedeny potřebné úkony a nezbytná opatření v souladu s ustanovením § 13 (Poučení), § 61 (Podání vysvětlení), § 63 (Prokázání totožnosti) podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policejní orgán na podkladě podání vysvětlení v předmětné věci neshledal skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt, neboť se jednalo o oblast soukromoprávních vztahů. Věc byla dne 7.4.2016 policejním orgánem uložena ad acta záznamem na písemnosti bez dalšího opatření, k případnému dalšímu využití.  

vytisknout  e-mailem