Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Požadoval poskytnutí kopií spisového materiálu vedeného pod č.j. KRPA-143342/TČ-2013-001491 a spisového materiálu vedeného pod č.j. ORIV-50821-91/TČ-2012-001422. V případě, že zaslání kopií předmětných dokumentů není z oprávněného důvodu možné, žadatel požadoval zaslání kopií rozhodnutí o odložení uvedených věcí.  

Odpověď: Žadateli byly zaslány kopie usnesení podle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu o odložení trestní věci vedené k č.j. KRPA-143342/TČ-2013-001491 a č.j. ORIV-50821/TČ-2012-001422. Žadatel byl dále vyrozuměn, že v případě, kdy bude nadále trvat na poskytnutí kopií kompletního spisového materiálu k předmětným číslům jednacím, budou mu tyto poskytnuty po uhrazení nákladů spojených s pořízením kopií dle platného sazebníku s tím, že v textu budou znečitelněny osobní a citlivé údaje, jak je zakotveno v ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

vytisknout  e-mailem