Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí kopie spisového materiálu vedeného pod č.j. KRPA-143342/TČ-2013-001491 a kopie spisů vedených pod č.j. 2/ČJ-2013-001174-ČE a č.j. 21/TČ-2013-001174-1-KON. 

Odpověď: Žadateli byly sděleny následující informace. Kopie spisového materiálu vedeného pod č.j. KRPA-143342/TČ-2013-001491 byla žadateli zaslána dne 28. 1. 2015 spolu s odpovědí na jeho předchozí žádost. Kopie dalších dvou spisů s uvedenými čísli jednacími, tak jak je žadatel uvádí ve své žádosti, neexistují, proto nelze požadovanou informaci poskytnout. 

vytisknout  e-mailem