Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o umožnění nahlédnutí do spisového materiálu vedeného pod č.j.: KRPA-79496/TČ-2013-001491. Dále žádal o vysvětlení, proč není možné podat stížnost v souvislosti s ustanovením § 141 trestního řádu, jak bylo uvedeno v odpovědi policejního orgánu na předchozí podání žadatele. 

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že nahlédnutí do předmětného spisového materiálu mu bude umožněno a to po předchozí telefonické dohodě s příslušným policistou, který se touto konkrétní věcí zabýval. Dále bylo žadateli sděleno, že v případě, kdy dojde k uložení podnětu občana bez dalších opatření, není možné proti tomuto rozhodnutí podat stížnost dle § 141 trestního řádu, protože tato je chápána jako stížnost proti rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, které bylo ukončeno podle trestního řádu, tj. rozhodnutím formou usnesení, k čemuž v předmětné věci nedošlo. Žadatel byl rovněž poučen, že místo opravného prostředku má právo podat opětovný podnět k šetření, pokud bude obsahovat nové skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.  

vytisknout  e-mailem