Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace, které se týkají odnesení a odvezení majetku z konkrétního bytu. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Policejní orgán ve věci prováděl šetření ve smyslu § 158 odst. 1 trestního řádu a dále podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policejním orgánem bylo trestní oznámení posouzeno v souladu se zjištěnými skutečnostmi. Ve věci se nejednalo o podezření ze spáchání trestného činu krádeže podle § 205 trestního zákoníku, neboť nelze dovozovat trestní odpovědnost, jelikož movité věci byly předmětem společného jmění manželů. Veškeré movité věci, které nabyl jeden manželů, nebo nabyli oba manželé společně za trvání manželství, jsou součástí společného jmění manželů tak, jak vyplývá z ustanovení § 709 občanského zákoníku. V konkrétním případě orgány činné v trestním řízení nerozhodovaly o ohrožených resp.  porušených právech subjektů, neboť se jednalo o oblast soukromoprávních vztahů.

vytisknout  e-mailem