Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací, jaký právní předpis ČR umožnil konkrétní policistce vydat majetek a jaký platný právní předpis ČR umožnil konkrétnímu policistovi schválit prostřednictvím správního řízení uvedené konání konkrétní policistky. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Policejní hlídka na místě události zjistila skutkový stav věci, kdy zúčastněné osoby  na místě události podaly vysvětlení. Policejní hlídka ve věci učinila potřebné úkony § 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, přičemž na základě provedeného šetření nebylo možné dovodit podezření, že byl ve věci spáchán trestný čin nebo přestupek. Oznámení konkrétní osoby bylo policejní hlídkou na místě vyhodnoceno tak, že se v dané věci nejednalo o trestný čin ani přestupek. V tomto konkrétním případě policejní hlídka nerozhodovala o ohrožených resp. porušených právech subjektů, neboť se jednalo o oblast soukromoprávních vztahů. Policejní hlídka učinila úkony pouze ve smyslu § 2 a § 11 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Na místě události nedošlo k újmě na zdraví ani ke škodě na majetku. Věc byla vyřešena na místě bez dalšího opatření. Konkrétní policista kontrolního útvaru nemá rozhodovací pravomoc k vydání nebo odnětí věci, tedy majetku a nikdy tento pokyn ve vztahu k dotčeným osobám právní formou neučinil.

vytisknout  e-mailem