Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací o průběhu trestního řízení vedeného pod č.j. KRPA-509219-2/TČ-2015-001491. Konkrétně požadoval informace, jakým způsobem bylo naloženo s trestním oznámením, jaká opatření byla ve věci učiněna, v jakém stadiu se předmětné řízení nachází, pokud bylo usnesením odloženo, tak z jakého důvodu.  

Odpověď:  Žadateli byly sděleny následující informace. Trestní oznámení žadatele bylo postoupeno na Obvodní ředitelství policie Praha IV, službu kriminální policie a vyšetřování k dalšímu šetření podle § 158 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Ze skutečností uvedených ve spise vyplývá, že žadatel je v procesním postavení oznamovatel, není tedy osobou oprávněnou podle § 65 trestního řádu s právem nahlížení do spisu. Ve věci předmětného oznámení nadále probíhá trestní řízení podle § 158 odst. 3 – 9 trestního řádu. Prověřování nebylo do současné doby ukončeno odložením ani jiným vyřízením policejního orgánu.

vytisknout  e-mailem