Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení co konkrétně udělala Policie ČR, aby na chodníku v ulici Pod Sokolovnou v Praze 4 neoprávněně nestálo poškozené vozidlo, kdo je za odstranění auta z chodníku zodpovědný, proč nevydala PČR příkaz k odtažení tohoto vozidla a kdy bude vozidlo odstraněno? 

 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace:

1. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že rozhodovaná věc v rámci Obvodního ředitelství policie Praha IV náležela do působnosti (pravomoci) dopravního inspektorátu Obvodního ředitelství policie Praha IV, U Přehrady 54/2, 149 00 Praha 4 (dále jen „DI OŘP Praha IV“). Policejní orgán DI OŘP Praha IV do přijetí Vaší žádosti dne 31. 5. 2017 neevidoval žádné podání týkající se stání vozidla na chodníku v ulici Pod Sokolovnou, Praha 4 v místech, kde to není povoleno dopravní značkou.

2. Podle § 45 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, cituji: (4)Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie, přičemž jde-li o dálnici, zajistí odstranění vozidla na výzvu policisty některá z osob uvedených v odstavci 1; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. Podle § 45 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., cituji: (1) Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace 1). Za policejní orgán DI OŘP Praha IV je odpovědný ustanovený vedoucí pracovník, ale jen v případě, že o věci věděl a nekonal, což v tomto případě nebylo prokázáno. Blíže viz odpověď v bodu 1.

3. První podání bylo policejnímu orgánu DI OŘP Praha IV doručeno dne 1. 6. 2017 a to na základě přijetí Vaší žádosti ze dne 31. 5. 2017 o poskytnutí informací podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na základě rozhodnutí policisty DI OŘP Praha IV bylo vozidlo, které tvořilo překážku provozu na pozemní komunikaci v ulici Pod Sokolovnou 3, Praha 4 odstraněno dne 1. 6. 2017 v 11:35 hodin v souladu s ustanovením § 45 odst. 4, ve spojení s ustanovením § 2 ee) zákona č. 361/2000 Sb..

4. Dne 1. 6. 2017 policejní orgán DI OŘP Praha IV po přijetí Vašeho podání ze dne 31. 5. 2017 neprodleně a bez zbytečného odkladu rozhodl o odtahu vozidla, které tvořilo překážku provozu na pozemní komunikaci v ulici Pod Sokolovnou 3, Praha 4. Blíže viz odpověď v bodu 3.

vytisknout  e-mailem