Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o zaslání kopie spisového materiálu vedeného pod č. j. KRPA-96123-42/TČ-2014-001491. V případě, že zaslání spisového materiálu není z oprávněného důvodu možné, žádal zaslání usnesení o odložení věci.  

 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že zaslání kopie předmětného spisového materiálu není možné, protože byl v rámci dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení postoupen dle § 174 trestního řádu na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10 a dosud nebyl vrácen. Žadateli byla zaslána kopie usnesení, kterým byla daná věc podle ust. § 159a odst. 1 trestního řádu odložena. Kopie usnesení zaslaná žadateli byla v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů anonymizována.  

vytisknout  e-mailem