Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na Obvodní ředitelství policie Praha IV. Žádala o poskytnutí informací, ke dvěma číslům jednacím, konkrétně vysvětlení rozporu, kdo se šetřením jedné dané věci zabývá a zda byla dodržena lhůta šetření předmětného sdělení. Dále žádala o vysvětlení, z jakého důvodu bylo jiné její oznámení uloženo bez dalších opatření, když dle jejího názoru prokazatelně došlo ke spáchání trestného činu. Rovněž žádala o vysvětlení, proč bylo její oznámení rozděleno do dalších čtyř čísel jednacích.  

 

Odpověď: Žadatelce bylo sděleno, že dotaz týkající se konkrétní příslušnosti šetření předmětného čísla jednacího, jí byl již zodpovězen a to po zjištění odpovědného orgánu, který se šetřením oznámení zabýval, kdy jí bylo sděleno, že došlo k opravě čísla jednacího a s tím souvisejícího dalšího postupu, o čemž byla dodatečně písemně informována. Lhůta byla rovněž dodržena v intencích zákona, pouze došlo k chybnému zápisu data, které bylo rovněž opraveno. K dalšímu dotazu bylo žadatelce sděleno, že v konkrétní věci nebylo zahájeno trestní řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, protože vyhodnocením doložených materiálů a provedeným šetřením dospěl zpracovatel spisu k závěru, že nebyla naplněna skutková podstata žádného trestného činu. Příslušné dozorové státní zastupitelství žadatelce rovněž sdělilo, že se jedná o spor soukromoprávního charakteru a tudíž se musí domáhat svých práv v řízení ve věcech občanskoprávních, protože nelze nahrazovat instituty občanského a obchodního práva a trestněprávních represí. K rozdělení podání žadatelky na čtyři čísla jednací nedošlo ze strany Obvodního ředitelství policie Praha IV, které prověřovalo dvě podání žadatelky s tím, že v téže věci žadatelka učinila další podání jinému orgánu. Vyrozumění o uložení věci Ad Acta bylo žadatelce řádně doručeno i s příslušným poučením.      

vytisknout  e-mailem