Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí následujících informací: 1) Specifikaci "osobní žádosti", tedy jakou formou byla provedena 2) Jakým způsobem bylo odkázáno na Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 se sp. zn. 26C 7/2016-9 a jakého dne 3) V čem mělo spočívat ohrožení života nebo zdraví osob 4) Bližší informace k telefonické žádosti učiněné na linku MOP Strašnice dne 1. 2. 2016 5) Zda bylo během zásahu dne 1. 2. 2016 zjištěno odcizení jakýchkoli věcí 6) Zda došlo k jakémukoli protizákonnému jednání 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace:

1) Žádost byla provedena telefonicky.

2) Dokument v listinné podobě "Usnesení" vydané Obvodním soudem pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 7/2016-9 ze dne 11. ledna 2016 byl osobně předložen policejní hlídce MOP Strašnice dne 1. 2. 2016.

3) Doučlenná hlídka místního oddělení Strašnice, Obvodní ředitelství policie Praha IV, V Zátočce 1/42, 100 00 Praha 10 podle dikce § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky poskytla ochranu v souvislosti se zpřístupněním nemovitosti v rámci jejich užívacího práva.

4) Oznámení se týkalo výměny zámku u dveří domu.

5) Oznámení o ztrátě jakýchkoli věci nebylo učiněno.

6) Policejní hlídka na základě dostupných informací neshledala skutečnosti, které by nasvědčovali tomu, že byl spáchán tresný čin, přestupek nebo jiný správní delikt.

vytisknout  e-mailem