Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí doplňujících informací k jím podanému trestnímu oznámení vedenému pod určitým číslem jednacím, konkrétně pak požadoval sdělení postupu policejního orgánu při prověřování oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.  

 

Odpověď: Žadateli byly požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. Konkrétně mu bylo sděleno, že závěry uvedené ve vyjádření Městského státního zastupitelství, vztahující se k podanému trestnímu oznámení, policií realizovány nebyly, protože toto rozhodnutí není součástí předmětného spisového materiálu a s danou věcí nesouvisí. Dále mu bylo sděleno, že dozor státního zastupitelství nastává až po zahájení úkonů trestního řízení, před zahájením si zástupce může vyžádat spisový materiál a policejnímu orgánu uložit pokyn k zahájení úkonů trestního řízení. V rámci prověřování oznámení rozhoduje policejní orgán o rozsahu šetření, ve svém postupu je vázán právními předpisy a to i ve vztahu k hodnocení důkazů. V dané věci byla policejním orgánem konstatována skutečnost, že se nejedná o spáchání trestného činu, proto nebyly zahájeny úkony trestního řízení. Ve vztahu k právní kvalifikaci určitého jednání v oznámení není policejní orgán v rámci své činnosti vázán právním názorem oznamovatele.     

vytisknout  e-mailem