Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací o zásazích, zákrocích či jiných úkonech Policie ČR provedených v souvislosti nebo na základě podnětu třetích osob na závadné chování nájemce konkrétní bytové jednotky, na adrese Táborská 750/20, 140 00 Praha 4 a to v období od 1. června 2017 do současnosti. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. V období od 1. června 2017 do 19. července 2017 přijalo Obvodní ředitelství policie Praha IV na předmětné adrese šest událostí. Zákroky byly kvalifikovány jako - přestupek na úseku zbraní a střeliva podle § 76a odst. 1 písm. b) zák. č. 119/2002 Sb., zákon o střelných zbraních a střelivu, podezření z přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb, trestní zákoník, přestupek na úseku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 1. zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přestupek na úseku proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bod 4. zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a přestupek proti majetku podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 4. zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

vytisknout  e-mailem