Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o zaslání kopie dokumentu ze spisu, který se týkal odebrání jeho vozidla německou policií a zároveň žádal o sdělení, jak probíhalo šetření.  

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že podle uvedených údajů je daná trestní věc vedena na Obvodním ředitelství policie Praha IV. Ze spisu bylo zjištěno, že dne 18. 11. 2013 byl předmětný spis podle § 159a odst. 5 trestního řádu odložen. Žadateli, jako poškozenému, bylo podle § 43 trestního řádu usnesení o odložení věci zasláno prostřednictvím zplnomocněné advokátky. Dopis, respektive dožádání, které bylo zasláno na policii do SRN, se ve spise nenachází. Údaje k uvedenému vozidlu byly získány dožádáním od jiných součástí Policie ČR. Dále bylo žadateli sděleno, že šetření v dané věci bylo zahájeno dne 2. 4. 2013 na základě trestního oznámení ze dne 28. 3. 2013, dne 9. 4. 2013 byla věc postoupena k dalšímu šetření na Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, na základě následně zjištěných skutečností byl spisový materiál dne 8. 8. 2013 postoupen zpět na Obvodní ředitelství policie Praha IV, dne 18. 11. 2013 byla daná věc podle § 159a odst. 5 trestního řádu odložena s tím, že dne 17. 12. 2013 toto rozhodnutí nabylo právní moci.

vytisknout  e-mailem