Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací o důvodu požáru v domě svěřeném městské části Praha 10. Konkrétní otázky: 1) zda zahoření v předmětném bytě má souvislost s pěstírnou marihuany a zda se jednalo o pěstírnu marihuany 2) zda byl prokazatelně v předmětném bytě spáchán trestný čin, případně o jaký trestní čin se jedná 3) zda došlo k obecnému ohrožení obyvatel domu 4) zda zahoření způsobil nájemce bytu nebo osoby spolubydlící 5) zda případně zahoření způsobily jiné v bytě bydlící osoby  

Odpověď:  Žadateli byly sděleny následující informace.

ad 1) Policejním orgánem 2. odd. OK, SKPV OŘP Praha IV“ nebyla do spisového materiálu pod č.j. KRPA-293571/TČ-2016-001472-TOXI vyžádána odborná zpráva Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, neboť k právní kvalifikaci a důkaznímu řízení nebyla třeba. Z tohoto důvodu nelze na tuto otázku kvalifikovaně odpovědět. Lze potvrdit, že v předmětném bytě nacházela domácí pěstírna marihuany.

ad 2) V trestní věci evidované pod č. j. KRPA-293571/TČ-2016-001472-TOXI bylo proti konkrétní osobě policejním orgánem 2. odd. OK, SKPV OŘP Praha IV dne 3. 8. 2016 podle § 160 odstavec 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád zahájeno trestní stíhání jako obviněného ze spáchání přečinu nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a přečinu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1,3 trestního zákoníku. Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 v trestní věci obviněného usnesením pod. sp. zn. 2 ZT 123/2016-17 ze dne 15. 12. 2016 podle § 307 odst. 1 tr. řádu podmíněně zastavil trestní stíhání. Podle § 307 odst. 3 tr. řádu, obviněnému byla stanovena zkušební doba v trvání 2 let.

ad 3) Policejním orgánem v trestní věci vedené pod č.j. KRPA-293571/TČ-2016-001472-TOXI nebyla vyžádána odborná zpráva Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Blíže viz odpověď v bodu č. 1.

ad 4) Policejní orgán v trestní věci pod č.j. KRPA-293571/TČ-2016-001472-TOXI uvedenou informací nedisponuje.

ad 5) Policejní orgán v trestní věci pod č.j. KRPA-293571/TČ-2016-001472-TOXI uvedenou informací nedisponuje.

vytisknout  e-mailem