Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha III, Dopravní inspektorát

Žádost: Žadatelé si podali prostřednictvím zplnomocněného zástupce žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádali o zaslání kopií archivovaných částí rozhodnutích o uložení blokových pokut udělených za přestupky.  

Odpověď: Žadatelům, respektive zplnomocněnému zástupci, byly kopie pokutových bloků zaslány, s upozorněním, že čitelnost kopií pro zaslání elektronickou cestou je nevyhovující. Dále bylo sděleno, že originály předmětných pokutových bloků jsou uloženy na Dopravním inspektorátu Obvodního ředitelství policie Praha III, kde je možné po předchozí telefonické dohodě do spisových materiálů nahlédnout.

vytisknout  e-mailem