Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha III

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí následujících informací, které mu byly poskytnuty. 

dotaz 1) V souladu se sdělením, že číslo 735 780 838 patří SKPV 7. odd, žádáme o sdělení, jestli bylo v našich možnostech zjistit, při vynaložení přiměřené aktivity, že toto číslo patří MV ČR potažmo PČR?  
ad 1) Přiměřenou aktivitou lze ověřit telefonní číslo na kanceláři ředitele předmětného policejního ředitelství, za které volající policista vystupoval.

dotaz 2) Sdělte, proč v předmětné výzvě č. j. KRPA-73093-42/TČ-2019-001377, nejsou také uvedena naše práva?!
ad 2) Uvedená výzva obsahuje všechny zákonné náležitosti.

dotaz 3) Sdělte ve všeobecné rovině, tedy bez návaznosti na „živý“ případ, k čemu slouží taktika nejdříve vyzvat pofidérním způsobem telefonicky, a pak čekat více než 6 dní s písemnou výzvou, která byla zcela totožná? 
ad 3) V obecné rovině nelze konkretizovat taktiku "výzev" zpracovatele spisu, je potřeba posuzovat každý případ individuálně.

dotaz 4) Podrobně vysvětlete a uveďte konkrétní odkazy na ten, který zákon, paragraf a odstavec, kde se přímo hovoří o tom, že níže zmíněné zákony nemusíme dodržovat. 
ad 4) Policie postupuje dle zákona č. 273/2008 Sb., a dle dalších zákonných norem.

dotaz 5) Dále Vás vyzýváme, abyste totéž uvedli v souladu se směrnicí Evropského parlamentu O ochraně osobních údajů, známější pod zkratkou GDPR, kde při porušení tohoto zákona hrozí pokuta ve výši až 25.000.000EUR.
ad 5) Policie postupuje dle zákona č. 273/2008 Sb., a dle dalších zákonných norem.

dotaz 6) Aby Vaše práce nebyla zbytečně obsáhlá, vše výše uvedené, vztáhněte pouze na případy, kdy vozidla byla již dávno v pořádku vrácena zpět, a kdy pominuly účinky smlouvy, kdy vrácením vozidel, tyto smlouvy byly naplněny a vypršely.
ad 6) Na Vaši otázku nelze bez sdělení konkrétní skutečnosti odpovědět.

dotaz 7) Sdělte u policistky, která věc šetřila, na které škole vystudovala a získala titul Bc., včetně oboru studia a roku ukončení. Totéž sdělte u studia na VOŠ (viz DiS).
ad 7) Na základě směrnice Evropského parlamentu O ochraně osobních údajů, známější pod zkratkou GDPR Vám bez souhlasu této policistky, který nebyl udělen, nelze informaci poskytnout.

dotaz 8) Sdělte jaké právní vzdělání policistka má, a co ji kvalifikuje pro práci, která je evidentně nad její schopnosti. 
ad 8) Policistka splnila profesní předpoklady pro výkon předmětného místa.

dotaz 9) Tuto policistku Vám přidělili, nebo jste si ji sami vybrali?
ad 9) Policistka splnila profesní předpoklady k ustanovení na předmětné místo.

vytisknout  e-mailem