Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha II

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací souvisejících se stížností vedenou u povinného subjektu pod č. j. KRPA-132521/ČJ-2019-001257-S, která se týká postupu konkrétních policistů při provádění úkonů vůči žadateli. 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace. Povinný subjekt žádost posoudil a v případě jednoho bodu žadatele odkázal na již zveřejněnou informaci a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 informačního zákona. Dále dospěl k závěru, že poskytnutí informací k vymezenému rozsahu žádosti brání zákonná překážka uvedená v ustanovení § 2 odst. 3 informačního zákona s odkazem na ustanovení § 38 odst. 1 správního řádu a v další části pak zákonná překážka uvedená v ustanovení § 2 odst. 4 informačního zákona. Povinný subjekt v této věci vydal podle ustanovení § 15 odst. 1 informačního zákona Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

vytisknout  e-mailem