Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha II

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace vztahující se k č. j. KRPA-291256/PŘ-2015-001210. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. V souvislosti s dotazovaným případem poskytla dotazovaná součást povinného subjektu osobní údaje konkrétní osoby Dopravnímu podniku hl. m. Prahy v souladu s ust. § 63 odst. 2 písm. k) zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, a to na základě žádosti uvedeného subjektu. Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že dopravní podnik o osobní údaje požádal písemně. Orgán policie dopravnímu podniku poskytl tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště a doručovací adresu.

vytisknout  e-mailem