Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha II

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně požadoval poskytnutí kopie usnesení o odložení trestní věci, která se týkala podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit správce konkursní podstaty úpadce Dostihové závodiště Praha.  

Odpověď: Žadateli byla kopie usnesení o odložení trestní věci poskytnuta. Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti se vztahuje k působnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném a účinném znění. Jako správce údajů je povinný subjekt povinen ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.    

vytisknout  e-mailem