Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o informace týkající se trestního oznámení ze dne 7.2.2014, vedeného pod č.j.: KRPA-61462-6/ČJ-2014-001191-LIN. Konkrétně žádal o poskytnutí kopie usnesení o odložení trestní věci či jiného opatření, pokud bylo vydáno.  

Odpověď: Žadateli byla zaslána kopie „Návrhu na založení spisového materiálu ad acta“, v němž jsou obsaženy veškeré požadované informace. Dále bylo žadateli sděleno, že v případě nesouhlasu s vyhodnocením jeho oznámení, může žádat dle ustanovení § 157 odst. 2 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) o přezkum státního zástupce.      

vytisknout  e-mailem