Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací o kriminogenních faktorech v ulici Opletalova, prostor vymezený domy v blízkosti ulice Politických vězňů. Konkrétně požadoval nápad trestné činnosti v období od 1. 3. 2013 do 1. 9. 2015, statistický výstup k jednotlivým nemovitostem a analytický výstup mapující bezpečnostní rizika v dané lokalitě.  

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace. Nápad trestné činnosti v daném období činil 13 trestných činů, konkretizovaný výstup zahrnoval vloupání do vozidla, podvodné jednání, krádež kovu, pomluva, krádež věcí z bytu, poškození poštovních schránek, neoprávněné držení platební karty, přechovávání omamné nebo psychotropní látky. Dále bylo žadateli sděleno, že policie nedisponuje analytickou studií kriminality a kriminogenních faktorů pro danou lokalitu, lze však odvodit, že se jedná o lokalitu se zvýšeným koeficientem pravděpodobnosti nápadu trestné činnosti dané vysoce exponovaným prostředím blízkosti Václavského náměstí, které kumuluje více rizikových faktorů.

vytisknout  e-mailem