Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o umožnění nahlédnutí do spisu vedeného pod č.j. KRPA-227233/ČJ-2014-001157. 

Odpověď: Žadateli bylo nahlédnutí do spisového materiálu prostřednictvím zmocněného právního zástupce umožněno a to po předchozí telefonické dohodě s odpovědným zpracovatelem.  Právnímu zástupci byly také, na základě žádosti poskytnuty kopie listů č. 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16 předmětného spisu.

vytisknout  e-mailem