Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha I

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí kopie písemné žádosti k vytěžení průmyslové kamery instalované v objektu směnárny Chequepoint na Staroměstském náměstí v Praze 1, ze dne 14.12.2016. Záběry by měly sloužit jako důkazní materiál ve věci zahájení přezkumného řízení na ÚMČ Praha 1, oddělení správních řízení. 

Odpověď:  Žadateli bylo sděleno, že obsahem spisového materiálu ve věci vedené na Místním oddělení policie Bartolomějská, Obvodní ředitelství policie Praha I pod číslem jednacím KRPA-504463-3/ČJ-2016-001110 není žádná písemná žádost k vytěžení průmyslové kamery instalované v objektu směnárny Chequepoint, Staroměstské náměstí 21, Praha 1. Kamerové systémy v místě události byly pověřeným pracovníkem vytěžovány telefonicky u správce objektu, kdy tento uvedl, že kamerový systém u vchodu do směnárny je mimo provoz.

vytisknout  e-mailem